Thư Ngõ : Xin phát tâm ủng hộ máy sưỡi Chùa Trí Thủ

La Quốc Anh TuấnCứu TrợLeave a Comment

Chia sẻ thông tin

Kính gởi quý vị Phật Tử

Thay mặt Ban Hộ Trì Chùa Trí Thủ. Tôi mạn phép được ngỏ lời cùng Quý Vị. Với sự tiêu thụ dầu cho lò sưởi của Chùa , hiện nay là 7000 lít một năm, giá dầu mỗi ngày một tăng. Đễ tiết kiệm chi phí cho hệ thống lò sưởi và góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường trong tương lai. Trong cuộc họp ngày 26.02.2022. Ban hộ trì, đã đồng ý, thay hệ thống lò sưởi mới, dùng điện 30 phần trăm, để nén không khí là bảy mươi phần trăm, tạo ra độ nóng là 65 độ C (Wärmeluft Pumpen). Vì vậy Chúng tôi Chân Thành mời gọi sự Ủng hộ của Quý Vị , của ít lòng nhiều, để giúp cho dự án lò sưởi, được tiến hành thuận lợi.  Rất mong sự Ủng hộ của Quý Vị và Chân Thành Cám Ơn sự đóng góp quí báu này. Đính kèm theo đây là bản giao kèo mua lò sưởi và Bank Konto của Chùa .

TM Ban Hộ Trì
Lương Văn Vị