Lịch sử chùa Trí Thủ

Năm 1989 tại thủ đô Bern, Thụy sĩ, ngôi niệm Phật đường nhỏ đầu tiên được mang tên bậc cao Tăng đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc. Hòa Thượng Thích Trí Thủ!

Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của bà con phật tử xa gần trong Thụy sĩ và một số nước phụ cận tai Âu châu, dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Quảng Hiền, thêm phần vui vẻ và hoan hỷ, nơi đây đươc nhiều thầy cô từ các quốc gia khác nhau đến viếng thăm, dạy bảo, ủng hộ tinh thần khích lệ.

Ngôi chùa được giữa cuộc đời là hình ảnh tượng trưng Tam Bảo thường trụ tại thế gian, là điểm tựa tinh thần, là phước điền để chúng ta nương vào đó gieo trồng cội phúc cho chính bản thân và gia đình . Thực tế hơn hết, ngôi chùa được xem như mái nhà chung, một tổ đường hễ ai đặt chân vào đó thì không còn phân biệt thân sơ, giàu nghèo; là tổ ấm cho tất cả mọi người dù phải cô thân bạc phận. Do vậy, trong ký ức của người việt nam chúng ta từ xưa, hình ảnh ngôi chùa bên lũy tre làng, dòng sông đò nhỏ, đã trở thành biểu tượng bất diệt trong tình yêu quê hương. Có thể nói rằng, nếu mất đi biểu tượng này, thì tình quê hương và đồng bào việt nam dù đang ở nơi đâu cũng đã và đang bị sói mòn, bởi vì:

  • Mái Chùa che chở hồn dân tộc
  • Nếp sống muôn đời của tổ tông
chua-tri-thu-001

Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Năm 1989 tại thủ đô Bern, Thụy sĩ, ngôi niệm Phật đường nhỏ đầu tiên được mang tên bậc cao Tăng đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp và dân tộc.

Tuy nhiên, trong phạm vi nhỏ hẹp trong chung cư cùng với Phật tử bốn phương về tu học số lượng ngày càng đông không thể đáp ứng được. Hơn nữa thể theo tâm nguyện tha thiết của bà con Phật tử Việt nam thường xuyên đến chùa tu học mơ ước khát khao tìm nơi cho thích hợp, vào năm 1997. Ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ tai làng Zollikofen xuất hiện, chúng tôi được mua nguyên căn nhà sữa đổi lại. Nhờ sự tín ngưỡng, lòng phát tâm ủng hộ đóng góp cúng dường công quả nhiệt tình của tất cả Phật tử càng ngày càng vững mạnh. Từ một dạng ngôi nhà cũ kỹ biến thành một ngôi Tam Bảo trang nghiêm ấm cúng, quả thật đây là một niềm vui rất lớn của của đồng bào Phật tử nói chung, tại Thụy sĩ nói riêng vô cùng an lạc.

Với một duyên lành cộng thêm công đức khó nhọc của Thầy Thích Quảng Hiền trong suốt hơn hai mươi năm qua mới có đươc ngôi Tam bảo ngày hôm nay. Chúng ta là Phật tử có bổn phân bảo vệ, duy trì, tu bổ và phát triển mạnh mẽ hơn để ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ được tồn tại mãi mãi từ thế hệ nầy sang thế hệ khác.

Ban Biên Tập Chùa Trí Thủ.