Điều Hành


HT. Thích Quảng Hiền

Trụ Trì Chùa Trí Thủ
Kiêm Hội Trưởng

avatar-thich-quang-hien
Lương Văn Vị

Phó hội trưởng Chùa Trí Thủ

Zofingen vanviluong48@gmail.com

Nguyễn Nhân Mỹ Thuyền

Thủ Quỹ

Münchwilen mythuyen1979@gmail.com

Nguyễn Thanh Đức

Thư Ký

Münchwilen pagodetrithu3052@gmail.com

Trần Kim Hạ

Trưởng ban trai soạn

Zofingen kimhaluong@gmx.ch

Lê Thanh Tâm

Trưởng ban Khánh Tiết

Niederrohrdorf lethanhtam10a@gmail.com

La Quốc Anh Tuấn

Trưởng thiết lập trình Web pagodetrithu.ch

Köniz tuanla84@gmail.com