Chương Trình nguyên năm

Mỗi chủ nhật hằng tuần tại chùa đều có lạy kinh Pháp Hoa kính mời tham dự

Để tiện cho việc gởi thư bớt tốn tiền tem xin mỗi nhà cho Chùa một địa chỉ Email
Thành thật cảm ơn. Trang Web: www.pagodetrithu.ch, Email: pagodetrithu@gmail.com


Năm 2024

Ngày Thời Gian Hoạt Động
21.01.2024 10.00 GĐPT Thiện Trí sinh hoạt
09.02.2024 22.30 Lễ giao thừa Vía Phật Di lặc mừng xuân Giáp Thìn
10.02.2024 10.00 Mồng 1 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Nâm Mới
11.02.2024 10.00 Mồng 2 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Năm Mới
17.02.2024 15.00

Văn Nghệ mừng xuân Giáp Thìn 2024 ở hội trường Stadhalle Olten

Mở cửa lúc 15h00 Ca sĩ Ngọc Ngân, Hồng Mai, Lucky Lê, Thanh Thuý, Nguyên Đan, Thanh Quang, Thành Công, Ban Vũ Thuỵ sĩ. Có nhiều món ăn quê hương thuần tuý Việt Nam sẽ khiến quý vị được hài lòng vào cửa tự do xin vui lòng ủng hộ.

18.02.2024 10.00 Khai đàn Dược Sư Cầu an giải hạn đốt nến cúng Phật
24.02.2024 10.00 Lễ thượng nguyên Rằm tháng giêng cầu an giải hạn
24.03.2024 10.00 Lễ Vía Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
28.03.2024 10.00 Lễ Via Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
30.03.2024 10.00 Khoá tu thiền ĐĐ Thích Đức Tịnh hướng dẫn
20.04.2024 09.00 Khoá tu Niệm Phật nhóm Phật tử Giác Tiến thực hiện
11.05.2024 10.00 Tu Bát Quan Trai SC Thích Nữ Tịnh Nghiệp hướng đẫn
25.05,2024 10.00 Đại lễ Phật Đản 2568 hội trường Sekundarstufe

22.06.2024

09.00 Khoá tu Niệm Phật nhóm Phật tử Giác Tiến thực hiện
29.06.2024 10.00 Khoá tu tuổi trẻ tiếng Đức TT Thích Hạnh Giới hướng dẫn

15.07.2024 Khoá Tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 35 tại Oslo Nauy
27.07.2024 10.00 Lễ vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát
17.08.2024 10.00 Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hội trường Sekundarstufe
07.09.2024 09.00 Khoá tu Niệm Phật nhóm Phật tử Giác Tiến thực hiện
21.09.2024 15.00 Tết Trung Thu Nhi Đồng hội trường Sekundarstufe
28.09.2024 10.00 Khoá tu  tuổi trẻ tiếng Đức SC Thích Chân Đàn hướng dẫn
12.10.2024 10.00 Tu Bát Quan Trai HT Thích Thông Trí hướng dẫn
19.10.2024 10.00 Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
26.10.2024 09.00 Khoá tu Niệm Phật nhóm Phật tử Giác Tiến thực hiện
10.11.2024 10.00 Khoá tu tuổi trẻ tiếng Đức TT Thích Hạnh Hòa hướng dẫn
16.11.2024 10.00 Lễ Vía PHẬT A DI ĐÀ
30.11.2024 10.00 Ban Hộ Trì họp bàn chương trình tết 2025
07.12.2024 10.00 Tu Bát Quan Trai TT Thích Hoằng Khai hướng dẫn
và Tụng Kinh Địa Tạng cúng Chư hương linh

Datum Zeit Programm
21.01.2024 10.00 Treffen des Buddhistischen Jugendvereins
09.02.2024 22.30 Silvesterfeier: Feierlicher Empfang des Frühlings Maitreya Buddha
10.02.2024 10.00 1. Neujahrsfest das Jahr des Drachen, beten für Frieden in der Pagode
11.02.2024 10.00 2. Neujahrsfest das Jahr des Drachen, beten für Frieden in der Pagode
12.02.2024 10.00 3. Neujahrsfest das Jahr des Drachen, beten für Frieden in der Pagode
17.02.2024 15.00 Vietnamesische Neujahrsfest in Stadthalle Olten
18.02.2024 10.00 Das Medizin-Buddha-Sutra rezitieren, die Weisheitskerzen anzünden
24.02.2024 10.00 Fest zum Ersten Vollmond des neuen Jahres
24.03.2024 10.00 Gedenktag die Ordination des Shakya Muni Buddhas
28.03.2024 10.00 Gedenktag Avalokiteshvara Bodhisattva
30.03.2024 10.00 Meditationsretreat für Jugendliche und Erwachsene deutschsprachig leitet durch
Ehrwürdiger Thich Duc Tinh
13.04.2024 09.00 Buddha-Rezitationskurs von Buddisten leitet durch Giac Tien
11.05.2024 10.00 Die Achtfachen Gebote praktizieren (Atthanga-Silas), leitet durch Ehrwürdige Thich Nu Tinh Nghiep
25.05.2024 10.00 VESAK-Fest in Halle Sekundarstufe Zollikofen
29.06.2024 10.00 Buddhistischer Dharma-Seminar für Jugendliche in zweisprachig leitet durch Ehrwürdiger
Thich Hanh Gioi aus Deutschland
15.07.2024 Die 35. Europäische Buddha-Dharma-Praxis in Oslo Norwegen
27.07.2024 Gedenktag des Avalokiteshvara Bodhisattvas
17.08.2024 10.30 ULLAMBANA-Fest der Eltern-Gedenktag in Halle Sekundarstufe Zollikofen
07.09.2024 09.00 Buddha-Rezitationskurs von Buddisten leitet durch Giac Tien
21.09.2024 15.00 Laternenfest mit Jugendlichen der Pagode in Halle Sekundarstufe Zollikofen
28.09.2024 10.00 Buddhistischer Dharma-Seminar für Jugendliche und Erwachsene in zweisprachig leitet durch
Ehrwürdige Thich Chan Dan aus Deutschland
12.10.2024 10.00 Die Achtfachen Gebote praktizieren (Atthanga-Silas), leitet durch Ehrwürdiger Thich Thong
Tri aus Frankreich
10.11.2024 10.00 Buddhistischer Dharma-Seminar für Jugendliche und Erwachsene in zweisprachig leitet
durch Ehrwürdiger Thich Hanh Hoa aus Deutschland
16.11.2024 10.00 Gedenktag des Amitabha Buddhas
23.11.2024 10.00 Jahresabschlussitzung
07.12.2024 10.00 Die Achtfachen Gebote praktizieren (Atthanga-Silas) und Ksitigarbha-Bodhisattva-SutraRezitation leitet Ehrwürdiger Thich Hoang Khai aus Norwegen
16.12.2024 Lieu Quan Patriarchen Gedenkzeremonie und Sangha Winterretreat Pagode Linh Thuu
Berlin, Deutschland von 16.12 – 25.12.2024

Năm 2023

Năm 2022

Năm 2021

Nam mô A Di Đà Phật