Thông tin mới nhất


XIN THÔNG BÁO
Image
THÔNG TƯ LỄ GIỖ TỔ LIỄU QUÁN

Nhấp chuột vào đây đễ tải xuống.

Nhấp chuột vào đây để xem hình.


Image
XIN THÔNG BÁO Hệ thống lò sưởi
Image
Khóa huân tu tuổi trẻ hướng Phật 11. 11. 2023

Nhấp chuột vào đây để đăng ký khóa học.

Image
Bát Quan Trai tháng 10/2023

ImageImage
Đêm hội trăng rằm 2023

Nhấp chuột vào đây đễ tải xuống


Thư mời Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023

Nhấp chuột vào đây đễ tải xuống .


Bài Viết mới nhất

bản đồ đến Chùa Trí Thủ