Thông tin mới nhất


CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL 2568

ImageImage

Khóa tu Bát Quan Trai ngày 22. - 23. 06. 24

ImageImage

Dharma-Seminar Samstag, 29. - 30.06.24:           Bedeutung der drei Juwelen Buddha - Dharma – Sangha

ImageImage

Kính Mừng Đại Lễ PHẬT ĐẢN 25. 05. 2024

Image
Image

XIN THÔNG BÁO 11. 05. 2024

Image
Image
Meditation und Achtsamkeit Deutschsprachig  Ven. Thich Duc Tinh Samstag 30. 03. 2024

Nhấp chuột vào đây để đăng ký khóa học.

Image
Image

Chương trình mừng xuân Giáp Thìn 2024 17.02.2024        tại Stadthalle Olten

Image
Image

Giấy phép xin dựng lại tượng Phật Quan Âm lộ thiên

ImageImage
Image

Thư Mời Tết Giáp Thìn 2024

Image
Image

Mừng xuân Giáp Thìn thứ bảy 17.02.2024 Stadthalle Olten

Địa chỉ hội trường Stadthalle Olten.

Image
Image

Meditation und Achtsamkeit Deutschsprachig  Ven. Thich Duc Tinh Samstag 30. 03. 2024

Nhấp chuột vào đây để đăng ký khóa học.

Image
Image

XIN THÔNG BÁO 02. 12. 2023

Image
Image
Image

XIN THÔNG BÁO Hệ thống lò sưởi

Image
Image

Khóa huân tu tuổi trẻ hướng Phật 11. 11. 2023

Nhấp chuột vào đây để đăng ký khóa học.


Image
Image

Bát Quan Trai tháng 10/2023

ImageImage
Image
Đêm hội trăng rằm 2023

Nhấp chuột vào đây đễ tải xuống


Image
Thư mời Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2023

Nhấp chuột vào đây đễ tải xuống .


Image

Bài Viết mới nhất

bản đồ đến Chùa Trí Thủ