Từ thiện tháng 11/2019

Thích Quảng HiềnCứu TrợLeave a Comment

Chia sẻ thông tin

Kính thưa quý Đồng hương, Phật tử xa gần!

Vừa rồi nhờ sự đóng góp của quý Phật tử xa gần, Thượng Tọa Thích Tâm Nhật đã về Việt Nam làm Từ Thiện giúp đỡ cho những đồng bào nghèo, thiên tai tại quê nhà với số tiền quyên góp được là 3530 CHF.-.

Tổng cộng 2 kỳ phát học bỗng và cho từ thiện là 77 triệu Việt Nam!

Tặng quà lúc 14h00, thứ sáu ngày 22/11/2019. Tại nhà văn hóa thôn Trà Đông xã Duy Vinh tỉnh Quảng Nam.

Chùa Trí Thủ xin tán thán công đức của quý vị và nguyện cầu Chư Phật gia hộ cho quý vị cùng gia quyến luôn được bình an, mạnh khỏe, phước huệ song tu.

Bình luận bằng Facebook

bình luận tại đây, nếu bạn không có Facebook