Khóa hoc thế hệ trẻ – Thọ Bát Quan Trai

La Quốc Anh TuấnSinh HoạtLeave a Comment

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!Kính thưa Quý Đồng hương, Đồng bào Phật tử.Trong thời gian qua, người ta đã chứng minh rằng lợi ích của thọ bát Quan Trai giới có tầm quan trọng rất lớn đối với sức khỏe và tâm linh của giới trẻ. Tám giới được giữ cho tâm mình có được sự … Read More

Lũ lụt miền Trung Việt Nam 2020

La Quốc Anh TuấnCứu Trợ1 Comment