Hoả hoạn tại Tổ đình Khánh Anh Bagneux 25.8.2022

La Quốc Anh TuấnUncategorizedLeave a Comment

Chia sẻ thông tin

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

Bagneux, 25/8/2022.
Tin tức về hoả hoạn Chánh Điện Tổ Đình Khánh Anh – Bagneux, Pháp quốc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính gởi chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, chư Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Già Nhị Bộ.

Kính gởi quý vị Phật tử bà con đồng hương xa gần

Vào lúc 11 giờ 55 phút trưa, ngày thứ năm 25/8/2022, chúng con đang dùng cơm trưa thì nghe tiếng bấm chuông liên tục, cấp bách… ra coi thì 1 người chạy xe ngoài đường, dừng xe lại, đến bấm chuông báo tin và chỉ lên nóc chùa, thấy khói bóc ra, con liền kêu ngay cứu hoả… khoảng 10 phút sau thì đội cứu hoả đến, trong thời gian đó chùa cũng tận dụng những bình chữa lửa tại chùa đang có, kéo nước xịt nhưng không thấm thía vào đâu vì lửa bóc từ trong mái ngói mà ra…

Với những tận lực của đội cứu hoả thì cũng khống chế được ngọn lửa vào khoảng 30 phút sau đó, tuy nhiên vì sự ngún cháy từ mái ngói, rui, mè, kèo đều bằng gỗ nên lửa bốc cháy rất mau.. và mái ngói mới được làm lại xong này đã thành đóng gỗ cháy thành than.

Theo sự quan sát, nhận xét của đội cứu hoả có nhặt được những cuộn phim xưa, phim tài liệu chùa mà Cố Ân Sư để lại, chúng con giữ làm kỷ niệm, lưu trữ ở tầng trên của chánh điện cũng là nơi phát giác khói bốc ra, họ bảo có thể là do từ những chất nhựa phim này, gặp nhiệt độ cao tác động ngún lửa… hiện nay, giả thuyết là từ những cuộn phim nhựa đó. Họ cũng yêu cầu nhà chùa phải liên lạc cơ quan thu hồi “phế vật nguy hiểm” này về trung tâm để tiêu huỷ và mình (nhà chùa) không được tự làm việc này vì theo họ đây là những chất liệu nguy hiểm.

Nghe tin hoả hoạn, Hoà Thượng Viện Chủ chùa Thiện Minh - Lyon đã cấp tốc lấy vé xe lửa tốc hành về thăm viếng, an ủi chúng con… Chúng con xin đảnh lễ ân đức của Ôn đối với chúng con.

Kính xin chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng, Chư Tôn Đức Tăng Già Nhị Bộ và quý Phật tử xa gần góp lời cầu nguyện cho ngôi già lam chúng con mau chóng vượt qua thử thách này, mau chóng hoàn thành mọi thủ tục hành chánh để tiến hành việc thu dọn, trùng tu lại ngôi già lam mà Cố Ân Sư thượng MINH hạ TÂM đã từ với ngôi chùa nhỏ bé này mà NGÀI đã thành tựu được rất nhiều Phật sự ở khắp nơi khi NGÀI còn sanh tiền.

Tuy chánh điện bị cháy, nhưng các tôn tượng Phật, Bồ Tát, Bàn Thờ Tổ, Bàn Thờ Linh, bao lam đều không bị lửa ảnh hưởng đến. Nhiệm mầu thay sự che chở của các Ngài Hộ Pháp. Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.

Điều quan trọng kế đến là tất cả mọi người trong chùa đều bình an vô sự. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.


Nguồn bài viết: https://phatgiao.eu

HT. Thích Quảng Hiền

Zollikofen,April 16, 2024