Kính gửi quý Phật tử và quý Đồng hương gần xa!

Đây là những hình ảnh Thầy Tâm Nhựt đi cứu trợ đồng bào nghèo và phóng sanh ở Huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa Việt Nam đầu tháng 2.2021 vừa qua.

Kính chúc toàn thể quý Đồng hương, quý Phật tử xa gần thân tâm thường an lạc và đón xuân vui vẻ, sở cầu như nguyện.