DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 1-5.2019

 (theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: A Chau Bern 300fr,A Chau Bern 100fr,An Danh 100fr,An Danh 2000fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr,An Danh 80fr,Bracher Anh Tuyet 20fr,Bui Linh Dan 100fr,Chau Ngoc Anh 100fr,Chau Ngoc Quang 100fr,Chau Thanh Son 100fr,Chau Thanh Son 50fr,Chau Van Long 100fr,Chung Kim Toan 20fr,Dang Hoi 30fr,Dang Lac 50fr,Dang Thi Nga 50fr,Dang Van But 100fr,Dang Van Hong 30fr,Dao Bich Ha 20fr,Diep Thanh Phong 50fr,Dieu An 10fr,Dieu Bach 50fr,Dieu Hien 10fr,Dieu Hoa + Nhuan An 200fr,Dieu Nhien 30fr,Diệu Quang 410fr,Do Vo Thi Kim 100fr,Do Vu Son Hy 100fr,Doan Thi Hong 50fr,Duong Nhut Cuong 20fr,Duong Nhut Dong 20fr,Duong Nhut Quang 20fr,Duong Xuan Nhi 20fr,Hay Prom 20fr,Ho Do Thuyen Thuy 100fr,Ho Y Lan 50fr,Hoang Thi Thanh 20fr,Hoang Thi Thuy 50fr,Hoang Van Cuong 40fr,Hue Nha 50fr,Hue Thanh 50fr,Huynh Hoa Cuong 20fr,Huynh Ng Nghia 50fr,Huynh Ngoc Ha 500fr,Huynh Quoc Hoa 20fr,Huynh Thi Xuan 50fr,Kha Hai 50fr,Kieu Thi Thu Hoa 200fr,Kieu Toggweiler 50fr,Kim Chi Heilinger 50fr,Kim Hoa Duong & Kim Bong Tran 50fr,Kong Tang Kim Nguyet 100fr,Lam Thoai Tuong 20fr,Lamyai Mort 20fr,Lao Tang Huy Kheng 50fr,Le Anh Tan 10fr,Le Cong Nhut 100fr,Le Ngoc Anh Thu 10fr,Le Thi Lan 30fr,Le Thi Thanh Huong 200fr.Phu Kim Anh 50€,Le Truc Linh Sahra 20fr,Le Truc Phuong 20fr,Le Van Hieu Dani 20fr,Le Van On 50fr,Luong Ha 90fr,Luu Gia Trinh 100fr,Ly Nghia 100fr,Ly Phong 100fr,Ly Vi Dan 50fr,Ly Vi Dan 60fr,Mai Thi On 50fr,Mani-Tudy-Dany 50fr,Minh Chau 10fr,My Linh Blmer 50fr,Ng Dinh Cuong 90fr,Ng Minh Hien 30fr,Ng Thi Hoa 10fr,Ng Thi Hung 100fr,Ng Thi Huong 50fr,Ng Thi Le 500fr,Ng Thi Nhung 30fr,Ng Thi Thanh Binh 100fr,Ng Thi Thuy 20fr,Ng Thi Tuyet 50fr,Ng Van Kha 50fr,Ng Van Nhan Mong Thu 100fr,Nga Nhung 50fr,Nhan Muoi Tu 20fr,Nhuan An & Dieu Hoa 300fr,Pham Hoang Anh 490fr,Pham Lam Anh 150fr,Pham Phu Duc 30fr,Pham Phu Van 20fr,Pham Thi Hong Van 200fr,Phan Kaufmann Phuong 200fr,Phan thi Ngoc Lieu 400fr,Phan Thoang 30fr,Phan Van Than 100fr,Quach Tran Tu Dung 100fr,Tac Duc 20€,Tac Ngo 500fr,Tai Van Giai 10fr,Tam&Van 100fr,Tang Ngoc Anh 50fr,Tang Thu Ha 60fr,Thai Thi Minh 20fr,Thai Van Dung 30fr,Thi Nu Ronaid 50fr,Thien Tam+Tue 50fr,Tran Dat Lap 50fr,Tran Duc Minh 50fr,Tran Van Phu 30fr,Tran Van Thong 50fr,Trieu Thi Chu 100fr,Trieu Van Van 100fr,Trung Hong 50fr,Truong Manh Mai 20fr,Truong Xuan Phung 20fr,Tu Dai Bang 40fr,Tuong Van 30fr,Vo Van Chanh 100fr,Vo Van Thang 100fr,Vuong Dat 10fr,Vuong Van Phong 50fr,Vuong van Phu 50fr.

ĐỊNH KỲ: Ly Vi Dan 120fr,Mani+ Danny 240fr,Truong Manh Mai 120fr,Ly Phong 600fr,Ly Minh Hao 240fr,Tran Bich Nhung 120fr,Tran Hien 120fr,Thai Thi Minh 120fr,Thai Van Dung 120fr,Le Tan Long Thu 240fr,Dieu Chuyen 120fr,Le Anh Tuan 120fr,Tran Ngoc Thanh Lien 120fr,Chau Van Long 300fr,Pham Phu Duc 240fr,Tran Van Phu 120fr,Ng Thi Nhung 120fr,Le Thi Hong Hanh 140fr,Ly Thi Mai 240fr,Ly Thi Yen 120fr,Ly Van Hoa 240fr,SC Nhu Minh 120fr,Pham Thi Tu 300fr,Tang Ngoc Anh 100fr,Luong Ha 90fr,Thi Tuyet Lan Do 720fr.

TU BÁT QUAN TRAI: Nhuan Hai 100fr,Hue Thanh 50fr,Quang Thienfr,Dieu Chon 50fr,Nguyen Phuc 50fr,Dieu Thanh 20fr,Tam Thanh 50fr,Dieu Tri 20fr,Dieu Hieu 20fr,Dieu Thai 30fr,Tam Tinh 50fr,Tu Tinh Hoa 30fr,Dieu Quy 100fr,Tac Tam 50fr,Ng Chieu 50fr,Dieu Ngoc 50fr,Dieu Chon 50fr,Dieu Nguyet 50fr,Ng Phuc 50fr,Dieu Bach 50fr,Hue Thanh 50fr,Dieu Thai 40fr,Tam Tinh 50fr,Dieu Hoa 50fr,Dieu Quy 100fr.

HUÂN TU: Dieu Chon 100fr,Dieu Ngoc 50fr,Dieu Nhien 50fr,Dieu Quang 30fr,Dieu Quy 200fr,Dieu Tam 100fr,Dieu Thai 50fr,Dieu Thanh 30fr,Dieu Thanh 50fr,Dieu Tinh 50fr,Dong Thanh 50fr,Hue Duc 100fr,Hue Nha 50fr,Hue Thanh 50fr,Tam Thanh 50fr,Tuong Dung 100fr,Tuong Van 60fr.

THC PHM: Chanh & Keo banh khoai mi nuong,Quach Tran Tu Vuong banh bo nuong,Thuy Jona 100 banh tieu,Tran Ngoc Anh gio cheo quay,Ty Phuong 30 hop xoi bap, che bà ba 26 hop.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.