PL.2564, Zollikofen 16.12.2020

                                                                                                              

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHÙA TRÍ THỦ NĂM 2021

 

Ngày 11.02.2021  Lễ giao thừa Vía Phật Di Lặc Mừng xuân Tân Sửu 2021 lúc 23.00

Ngày 12.02.2021  Mồng 1 Cầu an đầu năm cúng chư hương linh thờ tại chùa lúc 11.00

Ngày 13.02.2021  Mồng 2 Cầu an đầu năm cúng chư hương linh thờ tại chùa lúc 11.00

Ngày 14.02.2021   Mồng 3 Cầu an đầu năm cúng chư hương linh thờ tại chùa lúc 11.00

Ngày 27.02.2021  Lễ Thượng Nguyên RẰM THÁNG GIÊNG Cầu an giải hạn lúc 11.00

Ngày 20.03.2021   Vía Phật THÍCH CA XUẤT GIA  Cúng lúc 11.00

Ngày 27.03.2021   Vía Phật THÍCH CA NHẬP NIẾT BÀN Cúng lúc 11.00

Ngày 31.03.2021   Vía QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Cúng lúc 11.00

Ngày 15.05.2021  Đại lễ Phật Đản 2565 ở hội trường Sekundarstufe lúc 10.30

Ngày 26.06.2021   Tu Bát Quan Trai  Thượng Toạ Thích Thông Trí hướng dẫn lúc 10.00

Ngày 28.07.2021   Lễ Vía Quán Âm  Bồ tát ( 19.06 AL ) Cúng lúc 11.00

Ngày 21.08.2021  Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu ở hội trường Sekundarstufe lúc 10.30

Ngày 11.09.2021  Tết Trung Thu Nhi Đồng ở hội trường Sekundarstufe lúc 15.00

Ngày 27.11.2021   Ban Hộ Trì họp bàn chương trình Tết 2022 lúc 10.00

Ngày 18.12.2021   Tu Bát Quan Trai Thương Tọa Hoằng Khai hướng dẫn lúc 10.00

Ngày 19.12.2021   Tụng Kinh Địa Tạng những vị có thờ Linh tại chùa phải có mặt lúc 10.30

 

Mỗi chủ nhật hằng tuần tại chùa đều có lạy kinh Pháp Hoa kính mời tham dự.

 

Để tiện cho việc gởi thư bớt tốn tiền tem xin mỗi nhà cho Chùa một địa chỉ Email.

Thành thật cảm ơn. Trang Web: www.pagodetrithu.ch, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..