Hình Ảnh

Lễ Phật Đản 2020

Khai Đàn Chẩn Tế 2020

Tết Việt Nam 2020 tại hội trường Olten

Tết Việt Nam 2020 tại chùa Trí Thủ

Album moi cho nam 2019