Thông báo của Thượng Toạ Thích Hoằng Khai

La Quốc Anh TuấnSinh HoạtLeave a Comment

Chia sẻ thông tin

Kính gởi: Quý Phật tử Đồng hương xa gần.

Để tu gieo duyên Bát Quan Trai thúc liểm thân tâm một ngày một đêm tạo phước đức cho bản thân và gia đình mình. Vào ngày 18-19/12/2021 dưới sự hướng dẫn của Thượng Toạ Thích Hoằng Khai.

Một thuở ra đi vắng bóng,

Ngàn năm hương khói phụng thờ.

Đồng thời vào ngày 19/12/2021 sẽ tụng kinh Địa Tạng trọn bộ bắt đầu lúc 10 giờ 00. Cầu siêu cho những hương linh thờ tại chùa, quý vị có hương linh xin hãy nấu một món đem về chùa cúng giỗ. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị.

Kính chúc toàn thể quý đồng hương, Phật tử cùng thân quyến sức khoẻ dồi dào, thân tâm an lạc.

Bình luận bằng Facebook

bình luận tại đây, nếu bạn không có Facebook