Cứu trợ Đồng bào nghèo và phóng sanh cá 02.2021

La Quốc Anh TuấnCứu TrợLeave a Comment

Chia sẻ thông tin

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-016

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-015

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-014

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-013

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-012

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-011

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-002

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-003

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-004

2021-cuu-tro-dong-bao-ngheo-005

Kính gửi quý Phật tử và quý Đồng hương gần xa!

Đây là những hình ảnh Thầy Tâm Nhựt đi cứu trợ đồng bào nghèo và phóng sanh ở Huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa Việt Nam đầu tháng 2.2021 vừa qua.

Kính chúc toàn thể quý Đồng hương, quý Phật tử xa gần thân tâm thường an lạc và đón xuân vui vẻ, sở cầu như nguyện.

Bình luận bằng Facebook

bình luận tại đây, nếu bạn không có Facebook