Bản Cầu An và Cầu Siêu

Phía dưới quí Phật Tử có thể tự mình in bản Cầu An / Cầu Siêu ra bằng PDF và tự mình mang theo vào dịp kế tiếp khi đi chùa.