• Drucken

Những hình ảnh trong năm

 

Năm 2020

Hình Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 29.08.2020

Hình Đại Lễ Phật Đản 09.05.2020 

Hình Khai Đàn Chẩn Tế 18.-20.02.2020

Hình Rằm tháng Giêng 15.02.2020

Hình Mừng Xuân Quê Hương tại hội trường Stadthalle Olten 08.02.2020

Hình Mùng 2 Tết 26.01.2020

Hình Mùng 1 Tết 25.01.2020

Hình 30 Tết 24.01.2020

 

 

Năm 2019

Hình Vía Phật A Di Đà và tụng kinh Địa Tạng 21.12.2019

Hình thọ Bát Quan Trai do T.T. Thích Hoằng Khai hướng dẫn 14.12.2019

Hình thọ Bát Quan Trai do T.T Thích Thông Trí hướng dẫn 12.10.2019

Hình Tết Trung Thu 21.09.2019

Hình Đại Lễ Vu Lan 17.08.2019

Hình Đại Lễ Phật Đản 25.05.2019

Hình Mạn Đà La Quan Âm 21.05-25.05.2019

Hình Huân tu Tịnh Độ do Thầy Thích Hạnh Giới hướng dẫn 30.-31.03.2019

Hình Rằm tháng Giêng 16.02.2019

Hình Tết tại hội trường Stadthalle Olten 09.02.2019

Hình 30 và mùng 1 Tết tại chùa 04.-05.02.2019

Hình chuẩn bị Tết tại chùa 26.01.2019

Hình thuyết Pháp của Thầy Đồng Thanh tại Aarburg 13.01.2019

Hình tu Bát Quan Trai do Thầy Hạnh Hòa hướng dẫn 12.01.2019 

 

 

Năm 2018

 

Hình Tết Trung Thu tại Selzach 06.10.2018

Hình Đại Lễ Phật Đản tại Aarburg 26.06.2018

Hình khóa tu Tịnh Độ do Sư Cô Thích Nghiệp hướng dẫn 14.04.2018

Hình thọ Bát Quan Trai do Hòa Thượng Thích Quảng Hiền hướng dẫn 15.12.2018

Tụng lạy kinh Pháp Hoa hàng tuần 01.04.18

Hình di dời tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát 10.03.2018

Hình Rằm Tháng Giêng 03.03.2018

Hình Tết tại hội trường Zofingen 24.02.2018

Hình Tết tại chùa và hội trường từ 10.02. - 18.02.2018

 

 

 

Năm 2017

Khóa tu tịnh độ Thầy Tâm Nhật 26.10.17

Tết Trung Thu Nhi Đồng 14.10.2017

Đại lễ Vu Lan 01.09.2017

Hình tu Bát Quan Trai 19.08.2017

Tụng lạy kinh Pháp Hoa 04.06.2017

Hình Đại Lễ Phật Đản 13.05.2017

Hình huân tu tịnh độ và lạy kinh Pháp Hoa 27. - 28.05.2017

Hình Tết tại chùa và hội trường Raiffeisen từ 09. - 11.02.2017

 

 

 

Năm 2016

Hình cứu trợ lũ lụt miền Trung 22.-29.12.2016

Hình Tết Trung Thu 15.10.2016

Hình tu Bát Quan Trai 17.09-18.09.2016

Hình Đại Lễ Vu Lan 20.08.2016

Hình Đại Lễ Phật Đản 21.05.2016

Hình Thọ Bát Quan Trai 16.04.2016

Hình khóa tu tụng Kinh Lương Hoàng Sám 24.03-26.03.2016

Hình Rằm tháng Giêng 27.02.2016

Hình Đốt đèn khai Kinh Dược Sư 21.02.2016

Hình Mừng Xuân Ất Mùi tại Oensingen 20.02.2016

Hình mồng 2 tại chùa 14.02.2016

Hình mồng 1 tại chùa 13.02.2016

Hình chuẩn bị Tết tại chùa 30.01.2016

 

 

Năm 2015

Hình Thọ Bát Quan Trai

Hình Tết Trung Thu

Hình Đại Lễ Vu Lan

Hình Đại Lễ Phật Đản 2539

Hình mồng 1 Tết

Hình thọ Bát Quan Trai

 

Năm 2014

06.09.2014 Hình Tết Trung Thu Nhi Đồng

09.08.2014 Hình đại Lễ Vu Lan

Hình KTHPPÂC kỳ 26 Giáo Hội chụp 2014

10.07.2014 Hình dọn dẹp chánh điện KTHPPÂC kỳ 26

09.07.2014 Hình bế mạc KTHPPÂC kỳ 26

06.07.2014 Hình KTHPPÂC kỳ 26

01.07.2014 Hình khai mạc buổi lễ KTHPPÂC kỳ 26

29.06.2014 Hình chuẩn bị cho KTHPPÂC kỳ 26

27.06.2014 Hình chuẩn bị cho KTHPPÂC kỳ 26

26.06.2014 Hình chuẩn bị cho KTHPPÂC kỳ 26

17.05.2014 Hình Đại Lễ Phật Đản 2558

12.04.2014 Hình viếng thăm nơi tổ chức KTHPPÂC kỳ 26

15.03.2014 Hình họp chuẩn bị cho KTHPPÂC kỳ 26 lần thứ 2

22.02.2014 Hình đêm văn nghệ mừng xuân Giáp Ngọ

02.02.2014 Hình mồng 3 Tết

01.02.2014 Hình mồng 2 Tết

31.01.2014 Hình đón giao thừa và mồng 1 Tết

23.01.-26.01.2014 Hình gói bánh Tết

18.01.2014 Hình lau lá chuẩn bị gói bánh

 

 

 

 

 

Năm 2013

19.12.2013 Hình Quý Thầy đi thăm viếng chỗ tổ chức KTHPPÂC kỳ 26

15.12.2013 Hình Quý Thầy làm lễ cúng thất cho 2 gia đình

16.11. và 07.12.2013 Hình sửa ống hút hơi và nhà kiếng

09.11-10.11.2013 Hình Huân tu Tịnh Độ

05.10.-06.10.2013 Hình Thọ Bát Quan Trai

14.09.-16.09.2013 Hình niệm Phật và sửa kho

01.09.-07.09.2013 Hình Tết Trung Thu

20.08.-21.08.2013 Hình phái đòa Thụy Sĩ đi dự lễ Trà Tỳ Cố HT. Thích Minh Tâm

16.08.-17.08.2013 Hình Đại Lễ Vu Lan

15.06.2013 Hình quý Phật tử về chùa Trí Thủ niệm Phật

01.06.-02.06.2013 Hình chuyến đi hành hương sang chùa Thiện Minh Lyon

24.-25.05.2013 Hình Đại Lễ Phật Đản

19.-21.04.2013 Hình giỗ Tổ Cố HT. Trí Thủ

22.-23.02.2013 Hình tết hội trường Bienkensaal

10.02.2013 Hình mùng 1 tết

09.-10.02.2013 Hình đón giao thừa và mùng 1 tết

01.-03.02.2013 Hình chuẩn bị tết

07.-13.01.2013 Hình khóa An cư Kiết đông của Chư Tăng Ni

 

Năm 2012

29.10.-05.11.2012 Hình Hành hương Ấn Độ phần 2

19.10.-29.10.2012 Hình Hành hương Ấn Độ phần 1

22.09.2012 Hình Tết Trung Thu Nhi Đồng

25.08.2012 Hình Đại Lễ Vu Lan

16.06.2012 Hình khóa tu Tịnh Ðộ

26.05.2012 Hình thọ Bát Quan Trai

05.05.2012 Hình Ðại Lễ Phật Ðản

06.04.-09.04.2012 Hình khóa tu sám hối Kinh Lương Hoàng Sám

12.03.-27.04.2012 Hình sửa chùa

11.02.2012 Hình Văn nghệ mừng Xuân Nhâm Thìn ở Stadthalle Olten

04.02.2012 Hình Rằm tháng Giêng lễ Thượng Nguyên

28.01.2012 Hình mùng 6 Tết

23.01.2012 Hình mùng 1 Tết

22.01.2012 Hình Ðón Giao Thừa tại chùa Trí Thủ 29.12

14.01-15.01.2012 Hình lau chùi bàn thờ trong Chánh Ðiện và gói bánh tét phần 2

13.01.2012 Hình gói bánh tét phần 1

06.01-07.01.2012 Hình gói bánh chưng và bánh ú

01.01.2012 Hình Lễ Vía Phât Thích Ca Mâu Ni Thành Ðạo ngày 08.12 ÂL

 

Năm 2011

03.12-01.04.2011 Hình Ðám Cưới

21.05.2011 Hình  lễ Phật Ðản

07.08.2011 Hình đi mua bắp cho chùa

17.09.2011 Hình Tết Trung Thu

11.11.2012 Hình khóa tu Bát Quan Trai

12.11.2011 Hình đảnh Lễ Phật Ngọc tại Luzern

12.02.2011 Hình mừng Tết Tân Mão phần 1

21.01.2011 Hình gói bánh Tết


 

Năm 2010

01.01.2010 Hình Kính mừng Thầy Sinh Nhật

20.02.2010 Hình Văn nghệ Mừng Xuân Tết Canh Dần

29.05.2010 Hình Ðại Lễ Phật Ðản

28.08.2010 Hình Ðại Lễ Vu Lan

16.10.2010 Hình Tết Trung Thu
 

Năm 2009

10.10.2009 Hình Tết Trung Thu Nhi đồng phần 1

10.10.2009 Hình Tết Trung Thu Nhi đồng phần 2

04.10.2009 Hình gói quà Trung Thu

05.09.2009 Hình Ðại Lễ Vu Lan phần 1

05.09.2009 Hình Ðại Lễ Vu Lan phần 2

09.05.2009 Hình Ðại Lễ Phật Ðản phần 1

09.05.2009 Hình Ðại Lễ Phật Ðản phần 2

07.02.2009 Hình Văn nghệ mừng Xuân Tết Kỷ Sửu

 

Năm 2008

15.09.2008 Hình Tết Trung Thu

16.02.2008 Hình mừng Xuân Mậu Tý tại hội trường Wiedlisbach

 

 

Năm 2007

24.02.2007 Hình Mừng Xuân Ðinh Hợi tại Wiedlisbach

21-22-23-24.06.2007 Hình Cung Nghinh Xá Lợi Phật

16.07-16.08-2007 Hình trùng tu sửa chùa Trí Thủ

23-24.08.2007 Hình Ðại Lễ Vu Lan

12-13.10.2007 Hình Tết Trung Thu

 

Năm 2005

19.02.2005 Mừng Xuân Ất Dậu tại hội trường Wiedlisbach