Những hình ảnh trong năm

 

Năm 2018

 

Hình Đại Lễ Phật Đản

Hình huân tu tịnh độ và lạy kinh Pháp Hoa 27. - 28.05.2018

Hình Tết tại chùa và hội trường từ 09. - 11.02.2018