DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 08-12.2019

(theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: An Danh 100fr,An Danh 100fr,An Danh 20fr, An Danh 20fr,An Danh 50fr,An Danh 50fr, An Danh 50fr,An Danh 50fr,Bich Nhung 50fr,Co Hoa 100fr,Chau My Hoa 100fr,Chau My Hoa 100fr,Chau Van Long 100fr, Chi Minh 40fr,Dang Van But 50fr,Dang Van But 50fr,Dang Van Hong 20fr,Dao Bich Ngoc 50fr,Dieu Hoa 30fr,Dieu Khanh 50fr,Dieu Quy 200fr,Dieu Thanh 50fr,Do Vo Thi Xong 50fr,Duong Nhat Cuong 20fr,Duong Nhat Quang 20fr,Duong Xuan Nhi 20fr,Duong Xuan Phung 20fr, Flury Thi Nhut 100fr,GD Phong 50fr,Ha Luong 90fr,Ha Thieu Hue 100fr,Ho Do Thuyen Thuy 50fr,Ho Minh Tho 50fr,Hoa Kim Duong & Kim Bong Tran 200fr,Hoang Diep 20fr,Hoang Thi Thuy 50fr, Hoi  Dang 20fr, Huynh Lam Le Loan 100fr, Huynh Lam Le Loan 50fr,Huynh Lam Le Loan 50fr,Huynh Ng Nghia 100fr, Karin 20fr,Kieu Thi Thu Hoa 100fr,Kieu Thi Thu Hoa 150fr, Kim Ngoc+Kim Chi 50fr,Kha Jimmy 50fr,Lam Dung 20fr,Lam Ken 20fr,Lam Van Chia 50fr, Le My Huong 50fr,Le Nguyen Thi Ha 50fr,Le Quang Tri 20fr,Le Thi Hong Hanh 50fr,Le Thi Huynh Mai 70fr,Le Van On 100fr,Luong Thi Lam 50fr,Luu Gia Trinh 50fr,Luu Tran Dung 200fr,Ly Nghia 300fr,Ly Nghia 300fr, Ly Phong 100fr,Ly Thi Mai 50fr,Ly Vi Dan 30fr,Manh Mai 20fr, Nam Asia 2000fr, Ng Dinh Cuong 150fr,Ng Do Quyen 100fr,Ng Lai Ngoc 30fr,Ng Ngoc Hung 50fr, Ng Ngoc Lai 30fr, Ng Sanh Su 30fr, Ng Tam Lai 130fr,Ng Tam Nhu 100fr,Ng Thi Quy 30fr,Ng Van Dung 100fr,Ngo Hue 50fr,Pham Ngoc Bouasary 40fr,Pham Phu Duc 30fr, Pham Phu Van 20fr,Pham Thi Hong Van 50fr,Pham Thi Tu 100fr, Phan Kaufmann Phuong 250fr,Phan Thi Lem 20fr,Phan Thi Ngoc 100fr,Phan Thoang 30fr, Phan Vinh Dung 50fr, Phu Kim Anh 50€,Quach Kim Phung 100fr,Quach Thi Keo 400fr, Quach Tran Tu Dung 100fr, Quan +Cuc 200fr,Quan Cuc 300fr, Tac Binh 339fr, Take Away 1000fr,Take way To Chau 50fr,Tam Van 50fr,Tang Kim Nguyet 50fr,Tang Thu Ha 20fr,Tat Binh75fr,Tat Van Giai 10fr, Tat Van Giai 20fr, Tinh Ngoc 30fr,To Duc 100fr,To Oanh Than 200fr,To Oanh Than 200fr, Thai Minh 40fr,Thao Nguyen 100fr,Thien Tam Tue 30fr,Tran Dat Lap 50fr,Tran Duc Vinh 100fr,Tran Duc Vinh 30fr,Tran Minh Khai 50fr,Tran Minh Nhi 30fr,Tran Tinh Long 50fr,Tran Van Thong 100fr,Trieu Ngoc Hoa 100fr,Trinh Binh Thang 75fr, Truc Van 40fr,Truong Thi Tuyet Hanh 50fr,Vinh Sayla 50fr,Vo Huynh Thi Ro 10fr,Vo Le Thi Lan 100fr,Vo Thanh Binh 50fr,Vo Thien An 50fr,Vo Thien Ngan 50fr,Vo Van Chanh 100fr,Vo Van Thang 100fr,Vuong Kim Hue 50fr,Vuong Van Phu Quyen 50fr.

ĐỊNH KỲ : Ha Luong 180fr, Huynh Nguyen Nghia An 300fr,Lien 180fr, Huynh Quoc Hoa 120fr, Nguyen Thuy Hoang Dung 240fr,To Oanh Than 200fr.

BÁT QUAN TRAI: Dieu Do 100fr, Dieu Hanh 20fr, Dieu Hoa 20fr, Dieu Huong 50fr, Dieu Ngoc 50fr, Dieu Ngoc 50fr, Dieu Thanh 50fr, Dieu Thanh 50fr, Dieu Tho 50fr, Hue Duc 50fr, Hue Thanh 50fr,Hue Tu 100fr, Quang Thien 50fr, Tam Thanh 50fr, Tam Thanh 50fr, Tran Thi Cuc 20fr, Tuong Dung 50fr.

HUÂN TU TỊNH ĐỘ: Dieu Chon 100fr, Dieu Chon 50fr,Dieu Ngoc 50fr, Dieu Ngoc 50fr,Dieu Thai 50fr,Dieu Thai 50fr,Dieu Thanh 50fr,Dieu Thanh 50fr,Dieu Thanh 50fr,Hoa Huynh 50fr,Hue Thanh 50fr,Hue Thanh 50fr,Minh Dung 50fr,Ng Chieu 60fr,Ng Chieu+ Tac Tam 60fr,Quach Thi Phung 50fr,Quang Thien 100fr,Tran Thu 20fr.

THỰC PHẨM: GD Minh Dao + Le Tien Trieu cung banh bao chi, Nam Asia cung 1 thung bun, 1 thung cha lua chay, 4 kg gia, 1 kg Ot, 1/2 kg  rau ram, Quach Tran Tu Dung  cung banh bo nuong, xoi vi, Tô Chau  Take Away cung 3 bao gao, 1 hop muoi, 1 bao keo, 1 hop banh, To Duc cung 50 banh pia.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.