DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 7-12.2011

TAM BẢO: Ẩn Danh 100fr, Ẩn Danh 30fr, Ẩn Danh 40fr, Ẩn Danh 50fr, Ẩn Danh 50fr, Casanova Bruno 50fr, Châu Dau Hoi 100fr, Chế Phương Lê 100fr, Chị Liên, Chung Bạch Mai 50fr, Đặng Bạch Yến 50fr, Đặng bạch Yến 50fr, Đặng Văn Bút 50fr, Diệu Thiện 20€, Đinh Diệu Hiền 10fr, Đinh Phước Thắng 20fr, Đinh Thị Hồng Hạnh 30€, Đinh Trường Phú 20fr, Đỗ Thị Tuyết Lan 50fr, Đỗ Vũ Kim Sơn 50€, Đỗ Vũ Thị Xong 50fr, Duang Duan Zerbini 20fr, Đức Tô Ly 50fr, Dương Thị Phú 100fr, Flury Thị Nhựt 50fr, Frank Simon 70fr, Hà Đức Lai 30fr, Hà Thiếu Huê 50fr, Hải, Hien Campioli Lo 20fr, Hiếu Ng đình Dũng 100€, Hồ Đổ Thuyên Thủy 100fr, Hoa 50fr, Hoang Lu My Khoan 50fr, Hứa Phát Hụê 100fr, Hương Minh Thành 12fr, Huỳnh Trương Thị Thanh Tâm 200fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 30fr, Huỳnh Văn Tám 50fr, Ko Bùi Thanh Dang 100fr, Lai, Lâm Cẩm Hà 40fr, Lâm Dũng 20fr, Lâm gia Tường 50fr, Lâm Khen 50fr, Lâm Linh 30fr, Lâm Mỹ Hà 100fr, Lâm Ngọc Lan 30fr, Lâm Thành Chanh 50fr, Lâm Thị Sayla 50fr, Lâm Văn Chia 50fr, Lê Anh Tuấn 50fr, Lê Ðình Rơi 50fr.Trác Hỷ Đệ 30fr, Lê quyết Thắng 50fr, Lê Thị Hồng Hạnh 50fr, Lê Thị Tím 30fr, Lê Văn On 15fr, Liên Quang Lợi 1425€(máy hút hơi), Long 60fr, Lương Đình Sơn 50fr, Luong Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr., Lương Thị Bảy 50fr, Lưu Gia Trinh 50fr, Lưu Thiếu Khanh 30frDiệp Quốc Sĩ 20fr, Lưu Thiếu Ngân 20fr, Lưu Trần Dung 100fr, Luyện Song Minh 100fr, Lý Nghĩa 100fr, Lý Phạm Thị Hai 50fr, Lý Phong 200fr, Lý tấn Nhị Tài 50fr, Lý Văn Sang 50fr, Mã anh Tuấn 20fr, Mai Brenken 50fr, Mai Thị Ơn 30fr, New Asia Market AG 500fr, New Asia Market AG 500fr, Nguyên Đẹp 20fr, Nguyễn Dinh Cuong 20fr, Nguyễn Đình Cương 20fr, Nguyễn đình Cương 20fr, Nguyễn đình Cương 20fr, Nguyễn Đường, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Kim Hải 20€, Nguyễn Ngọc Đặng 20fr, Nguyễn Ngọc Thoa 20fr, Nguyễn Thanh Lam 30fr, Nguyễn Thị Anh 50fr, Nguyễn Thị Dep 30fr, Nguyễn Thị Minh Ngọc 50fr, Nguyễn Thị Minh Ngọc 50fr, Nguyễn Thị Minh Tâm 50fr, Nguyễn Thị Phụng 50fr, Nguyễn Thị Phương Dung 100€, Nguyễn Thị Thắm 50fr, Nguyễn Thị Thanh Phượng 50fr, Nguyễn Văn Hoàng 10€, Nguyễn Văn Thắng 50fr, Nguyễn Văn Thiện 20fr, Oswalch Brülhalt 200fr, Phạm Hào Thảo 50fr, Phạm Ngọc Bích 50fr, Phạm Ngọc Bouasary 40fr, Phạm Ngọc Bouasary 40fr, Phạm Phú Đức 30fr, Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Thị Thanh 50fr, Phạm Thị Thời 50fr, Phan Ngọc Vinh 30fr, Phan Thoảng 50fr, Phan Tòa 100fr, Phan Văn Phúc 100fr, SC Huệ Đạo 50fr, Schristian Flury 50fr, Stemmler Phượng 50fr, Tâm Đức 50fr, Tăng Kim Nguyệt 50fr, Thái Hoàng Thị Nụ 30fr, Tô Đức 50fr, Tố Mẫn Trương 100fr, Trần Đình Yên 40fr, Trần Đức Vinh 30fr, Trần Hào Loan 50fr, Trần Khôn Mậu 60fr, Trần Lương Thị Lâm 50fr, Trần Ng Lệ Thủy 50fr, Trần Ngọc Anh 20fr, Tran Q Thang 40fr, Trần Quốc Đạt 50fr, Trần Thị Kim Dung 30fr, Trần Thị kim Loan 50fr, Trần Thị Mai 20fr, Trần Thị Tú Anh 20€, Trương Tấn Có 40fr, Trương Thị Trinh50fr, Trương Văn Kham 50fr, Từ Đại Bàng 40fr, VL Châu Huỳnh 20fr, Võ Siếu Be 20fr, Võ Văn Thắng 100fr, Vũ Ngọc Hoạt 30fr.

ĐỊNH KỲ: Lý Vĩ Dân 60fr, Nguyễn Minh Trang 480fr, Nguyễn Thị Minh Ngọc 150fr, Nguyễn Trần Lệ Hoa 240fr, Nguyễn Văn Phú 240fr, Phan Văn Phúc 120fr, SC Đàm Thính 40fr, Võ Mai Liên 100fr,

TRAI TĂNG: Ẩn Danh 100fr, Frank Simon 70fr, Hà Thiếu Huê 20fr, Lê Anh Tuấn 100fr, Nguyễn Hai thanhTùng 50fr, Phạm thị Thanh Phượng 50fr, SC Đàm Thính 60fr, Trương thị Thanh Thủy 50fr, Võ Văn Thắng 100fr, Vương Kim Huệ 100fr, Vương thị Huệ 100fr.

THỰC PHẨM: 2 gia đình chị Hồng và chị Thảo bánh mì chay, bánh cháo quẩy, bánh tiêu, chè, xôi, Á Châu Bern cúng 10 bao gạo, Diệu Niệm cúng bánh lọt & sương xa hột lựu, gia đình chị Yến bánh bao chỉ, Nguyễn Thị Đào 10kg gạo, Nguyễn Chiếu 11 kết nước,4 hộp sữa,3 chai dầu Oliven,3 hộp bột 6 nêm, New Asia NAM 5 kg bột bánh bao, 3kg tàu hủ, 1 thùng nước cốt dừa, 10 hộp dừa bột,1//2 lá dứa,2 bịch môn, 5 bao gạo, Tô Ðức 1 thau bánh tằm dừa, Trần Ngọc Anh 1 mâm bánh bao chỉ, Vương Thị Huệ bánh xôi vị.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.