DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 08-12.2010

TAM BẢO: Ẩn Danh 20€, Ần Danh 20fr, Ẩn Danh 40fr, Ẩn Danh 40fr, Ẩn Danh 50fr, Ẩn Danh 70fr, Ẩn Danh 80fr, Bùi Thị Phượng 200fr, Campioli Hiền 50fr, Casanova50fr, Châu Kim Chi 50fr, Châu Ngọc Ánh 50fr, Châu Ngọc Quang 50fr, Châu Thị Phụng 10fr, Chị Do 50fr, Christian Flury 50fr, Chung Bach Mai 40fr, Cô Hóa 50fr, Diệp Tú Hương 100fr, Diệp Văn Mẫn 30fr, Diệu Chuyên 20fr, Diệu Ngọc 50fr, Diệu Niệm 50fr, Diệu Thanh30fr, Diệu Thọ50fr(5 vòng cẩm thạch, 1 Quán Âm), Diệu Tịnh 100fr, Diệu Tịnh 150fr, Diệu Tỉnh 50fr, Diệu Trí 50fr, Ðàm Thính 150fr, Ðặng Thị Triêm 20fr, Ðặng Văn Bút 50fr, Ðinh Thị Thấm 100fr, Ðỗ Thị Tuyết Lan 100fr, Ðổ Thị Tuyết Lan 100fr, Ðoàn Thị Thu Diễm 20fr, Dương Thị Nhung 50fr, Dương Thị Phú 100fr, Francois Goletto 50fr, GÐ Emondts50fr, GÐ Lý Thông 300fr, GDCasanova50fr, Hà Ðức Lai 30fr, Hoàng Thị Hiên 20fr, Hồng Hà Langmeier 40fr, Hoàng Lu Mỹ Khoan 50fr, Huệ Ðạo50fr, Huệ Nguyên 50fr, Huệ từ 50fr, Huỳnh Hớn 100fr, Huỳnh Thị Hoa 100fr, Huỳnh Thị Hòa 30fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 40fr, La Thị Ngọc Diễm 50fr, Lâm Dũng 50fr, Lâm Ngọc Lan 30fr, Lâm Văn Chia 50fr, Laport Rene 60€, Lê Anh Tuấn 30fr, Lê Hạnh 50fr, Lê Thị Hương 360fr, Lê Văn Hiền 50fr, Liêu Ngọc Liên 30fr, Lui Anung 30fr, Lương Ðình Sơn 50fr, Lương Ha 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Luơng Hạnh 20fr, Lương Minh Thanh 30fr, Lương Thị Bảy 50fr, Lưu Gia trinh 50fr, Lưu Thị Ton 50fr, Lưu Trần Dung 50fr, Luyện Song Minh50fr, Lý Nghiã 50fr, Lý tấn nhị Tài 50fr, Lý Thị Mai 50fr, Lý Văn Sang 50fr, Lý Vương Muội 50fr, Nghiã Cung 20fr, Nguyễn Ðịnh Cường 20fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Hưng 30fr, Nguyễn Kim Liên 20fr, Nguyễn Minh Hiền 40fr, Nguyễn Ngọc Hưng 50fr, Nguyễn Phạm T Thu Huy 50fr, Nguyễn Phụng Mỹ 50fr, Nguyễn T Hồng Huyền 30fr, Nguyễn Thị Anh 50fr, Nguyễn Thi Kim Anh 20€, Nguyễn thi Kim Oanh 1000fr, Nguyễn Thị Minh Tâm 50fr, Nguyễn Thị Quý 30fr, Nguyễn Thị Tâm 50fr, Nguyễn Văn Báo 50fr, Nhan Quế Liên 20fr, Oswald Brülhart  200fr, Ph Thị Thanh Phương50fr, Phạm Ðổ Thị Thu 20fr, Phạm Ngọc Bouasary 40fr, Phạm Ngọc Bouasary 80fr, Phạm Nguyễn Thị Thới 50fr, Phạm Phú Ðức 20fr, Phạm Phú Thìn 20fr, Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Phú Viễn 20fr, Phạm Thị Nga 50fr, Phạm Thị Thanh Phượng 50fr, Phạm Thị Thu 100fr, PhạmVănThân50fr, Phan Ðỗ Thị Thu 20fr, Phan Ngọc Vinh 30fr, Phan Nguyễn Dung 50fr, Phan Thoảng 30fr, Phú Thắng Hiền 50fr, Phương Tạ 50fr, Prom Hay 30fr, SC Liên Thành100fr, Tâm Ðức 50fr, Tâm Niệm60fr, TâmThạnh, Tăng Dương Danh 50fr, Tất Ðổ Thâm 120fr, Tất lưu Khoan 60fr, Thạch Thi Sayla 50fr, Thái Thị Minh50fr, Thái Văn Dũng 50fr, Thi Châu Lê 20fr, Thiên Thảo 100fr, Tiến 15fr, Tô Ðức 50fr, Tô Lệ Yến 20fr, Trác Hỷ Ðệ 30fr, Trác hỷ Ðệ 50fr, Trần Chung Mai Hoa 30fr, Trần Ðạt Lập 50fr, Trần Ðức Vinh 50fr, Trần Ðức Vinh 50fr, Trần hửu Nhạc 50fr, Trần Khá 50fr, Trần Khôn Mậu 20fr, Trần Lương Thị Lâm 50fr, Trần Mậu 50fr, Trần Nguyễn Kim Dung 30fr, Trần Thị Mai 20fr, Trần Thị Minh 40fr, Trần Thị Thủy 50fr, Trần Thị Trang 50fr, Trần Thị Tú Anh 10€, Trần Vũ 50fr, TrầnThảo Jolin 50fr, Trịnh Văn Hua 100fr, Trương Tấn Có 100fr, Từ đại Bàng 40fr, Từ Ðại Bàng 40fr, Tuyền Long 20fr, Ulrich Haufman100fr, VL Châu Nguyễn 50fr, Võ Mai Liên 50fr, Võ Văn Chánh 50fr, Vũ Ðức Hùng 50fr, Vũ Thị Ng Hoạt 20fr, Vương Phú Nguyễn 100fr, Vương Thuận Nguyễn 50fr, Zhuang Shao Hua 150fr.

ÐỊNH KỲ: Lưu Huỳnh Thu Lan 50fr,Linh Lương Tú Huệ 360fr,Ng Ðình Cương 20fr,Saura Grander 20fr,Lê đình Rơi 50fr,Trần Ng Lệ Thủy 50fr,Lý Dư Cường100fr,Nhuận Thông 60fr,Nhuận Tâm 60fr,Nhuận Từ 60fr, Ðàm Thính 120fr,Ng Trần Lệ Hoa 240fr, Casanova Diệu Thái 120fr.

TRAI TĂNG: Trần Thiện Phước 200fr, Ðỗ Thị Tuyết lan 100fr, Ng Ðình Cường 100fr,Ng Thị Dễ 100fr, Ph Thị Thanh Phương50fr, Ðặng Văn Bút 50fr.

ẤN TỐNG KINH: Hiền Campioli 60fr, Chung Bạch Mai & Chung Yến Hảo 700fr, Ng Thị Kim Ngân Cúng 1 bộ Kinh Bảo Tích.

THỈNH PHẬT:  Ẩn Danh 1000fr, Ẩn Danh 100fr, Ẩn Danh 80fr, Ẩn Danh10fr, Anh Tám 50fr, Casanova Diệu Thái 25fr+50€, Châu Quốc Khánh20fr, Châu Thanh Sơn 20fr, Châu Thị Tiên 20fr, Chu Yến Hảo50fr, Ðặng Văn Bút 50fr, Diệp Vô Ký25fr, Diêp Ý Vy 25fr, Diệu Bạch 20fr, Diệu Hạnh 100fr, Diệu Nguyệt 5€, Diệu Thanh 20fr, Diệu Tỉnh 100fr, Diệu Tịnh 200fr, Diệu Trí 20fr, Ðinh Văn Tâm 20fr, GÐ Hà Tắc Hương, GÐ Lý Phong 500fr, GÐ Thanh Dể 500fr, Gđ Thiện Trí 100fr, Huỳnh văn Tám20fr, Lâm Huệ Dung 50fr, Lâm Huệ Phương 200fr, Lâm Văn Minh100fr, Lâm Văn Thuận 50fr, Lào Lý Thị Mai 200fr, Luơng Muối 50fr, Ngô Kim Liên 20fr, Ngô Lương Toàn 200fr, Nguyễn Anh Dũng 300fr, Nguyễn Minh Luật 500fr, Nguyễn P Vĩnh Viễn30fr, Nguyên Phúc 20fr, Nguyễn Thị Hằng 20fr, Nguyễn Thị Hội 100fr, Nguyễn Thị Hương 100fr, Nguyễn Thị Kim Ngân 500fr, Nguyễn Thị Mai 100fr, Nguyễn Thị Xuân 100fr, Nguyễn Văn Hồng 50fr, Phạm Thị Thanh Phượng 50fr, Phạm Văn Hồng 100fr, SC Ðàm Thính 200fr, Tắc Lan, Tắc Trang 130fr, Tâm Ðức 200fr, Tâm tuyết 20€, Thach Thi Sayla 100fr, Thái Thi Minh100fr, Thị Trực 100fr, Trần ÐứcVinh& Liên Tỷ 200fr, Trần Thạch Giang 100fr, Trần Tuấn 50fr, Trần văn Hùng 100fr, Trần Văn Tính 100fr, Võ Cẩm Duyên 100fr, Võ Mai Liên 1000fr, Vương Gia Hổ 100fr.

BÁT QUAN TRAI: Diệp Tú Hương100fr, Diệu Ðộ 50fr, Diệu Hương 50fr, Diệu Nhẫn 50fr, Diệu Linh 30fr, Diệu Quý Ng Châu 100fr, Diệu Thái 30fr, Diệu Tịnh 50fr, Diệu Thanh 30fr, Diệu Tịnh 50fr, Diệu Trtí 30fr, Diệp Kim Ngân 50fr, Ðàm Thính 50fr, Ðỗ Thị Hỷ 100fr, Ðỗ Thị Diểm Thúy 100fr, Huệ Từ 50fr, Lê Tấn Thu 30fr, Nguyễn Thị Hường 50fr, Tr Lệ Chi 50fr, Tr C Mai Hoa 100fr, C Bạch Mai 50fr, Nguyễn Thị Tuyết 50fr, Nhuận Ðạo 40fr, Nguyễn Phúc 50fr, Tịnh Ngọc 30fr ,GÐ Chị Anh + Ng  Ðồng cúng Tàu Hủ, Tắc Bình 70fr, Tắc Ngộ 50fr, Võ Mai Liêm 30fr.

BẢO LỤT: A CHAU Trading AG 300fr, Ðoàn Thị Thuận 20fr, GÐ Ngô Thiện Tường 100fr, Hồng Hà Langmeier 20fr, Lê Anh Tuấn 200fr, New Asia Market AG 200fr, Nguyễn Anh Dũng 200fr, Nguyễn Minh Luật 100fr, Torsten Schiht 100fr, Trịnh Bích Nhung 20fr, Vũ Ngoc Hoạt 20fr.

THỰC PHẨM: Trần Thảo Jolin 50 bọc đèn Cầy,51 đèn Trung thu, Chị Do10kg bánh lọt.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.