DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-05.2010

TAM BẢO: Ẩn Danh 100fr, Ẩn Danh  20fr, ẩn Danh 10fr, Ẩn Danh 130fr, Ân Danh 20fr, Ẩn Danh 20fr, Ẩn Danh 20fr, Ẩn Danh 20fr, Ẩn Danh 252fr, Ẩn Danh 50fr, Ẩn Danh 60fr, Ẩn Danh 60fr, Ẩn Danh100fr, Anh Chân 100fr, Bùi thị Km Chung 20fr, Châu Hồng Bách 10fr, Châu Huỳnh 20fr, Châu Ngọc Anh 40fr, Châu Ngọc Quang 40fr, Chi Do 30fr, Chị Hóa 890fr, Chu Ðức Tùng 50fr, Chung Bạch Mai 50fr, Ðặng Lạc 50fr, Ðặng Quốc Việt 20fr, Ðặng Văn Bút 50fr, Ðặng văn Bút 50fr, Dì Sáu 50fr, Ðỗ Minh Hương 100fr, Dương Thị Phú 100fr, Dưong Vũ 50fr, Eberhard Thai 20fr, Fa Casanova 50fr, Fam simon 50fr, Giàu Ðiệu 50fr, Gilbert Bích Thủy 30€, Gip Tú Hương 100fr, Goletto Francis 50fr, Grader ISA 20fr, Ha Lương 60fr, Hà Thiếu Huê 20frNguyễn Minh Hiền 50fr, Hiệp 20fr, Hồ Minh Thọ 30fr, Huỳnh Phước Hùng 50fr, Huỳnh Thị Bảy 100fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 40fr, ÌSA Grander 50fr, Kha Hải 50fr, Khâm Liểu 50fr, Kỳ Mậu Kiết 200fr, Lâm Ngọc Lan 30fr, Lâm Tân 50fr, Lâm Thị Sayla 50fr, Lê Anh Tuấn 50fr, Lê Floris Minh Trí 60fr, Lê Thị Ðào Anh 50fr, Lê Thị Tươi 50fr, Lê văn Hùng 50fr, Lê Văn Ơn 50fr, Liên 20fr, Lương đình Thanh 50fr, Lương Ha 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Thị Bảy 50fr, Lưu gia Trinh 50fr, Lưu HuynhThu Lan 50fr, Lưu thiếu Khanh 30fr, Lưu Tú Phong 4 fr, Lưu Tú Phong 50fr, Luyện Song Minh 100fr, Lý Nghĩa 100fr, Lý Phong 100fr, Lý Thông 40fr, Lý Văn Sang 50fr, Mã Anh Tuấn 30fr, Mã Thị Mỹ Hạnh 300fr, Mai Thị Ơn 40fr, Mỹ Ngọc 10fr, Ngô Thị Ðông 50fr, Ngụy Phước Hùng 20fr, Nguyễn cư Hải Hà 100fr, Nguyễn Cường Ðinh 20fr, Nguyễn đại Ðồng 100fr, Nguyễn Ðình Cường 20fr, Nguyễn Ðình Cường 20fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Hiền Ngọc Enrico Scachi 50fr, Nguyễn Hưng 30fr, Nguyễn Hửu Phước 50fr, Nguyễn Lệ Hằng 50fr, Nguyễn Minh Hải 50fr, Nguyễn Minh Hoàng 50fr, Nguyễn Mộng Thu 50fr, Nguyễn Ngọc Anh 50fr, Nguyễn Ngọc Giàu 50fr, Nguyễn Ngọc Hưng 50fr, Nguyễn Phụng Mỹ 50fr, Nguyễn Phụng Mỹ 50fr, Nguyễn Phương Trinh 40fr, Nguyễn Quốc Tài 120fr, Nguyễn Sơn 60fr, Nguyễn Thế Chủng 20fr, Nguyễn Thị Hà 100fr, Nguyễn Thị Hội 100fr, Nguyễn Thị Mộng Thu 50fr, Nguyễn Thị Nhung 50fr, Nguyễn Thị Thanh Ngọc 30fr, Nguyễn Thị Xuân 30fr, Nguyễn Tuấn Lân 50fr, Nguyễn Văn Báo 30fr, Nguyễn Văn Gương 50fr, Nguyễn Văn Liêm 50fr, Nguyễn Văn Tú 20fr, Nguyễn Việt Tuấn 100fr, Nhan Que Lien 30fr, Phạm Nguyễn Tiến Tâm 50fr, Phạm Phú Ðức 30fr, Phạm Phú Khánh30fr, Phạm Phú Thìn 20fr, Phạm Phú Viếng 20fr Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Thị Hai 50fr, Phạm Văn Công 20fr, Phạm Văn Sơn 50fr, Phạm Văn Sơn 50fr, Phạm Văn Thân 100fr, Phan Anh Tiến 20fr, Phan Ngọc Vinh 60fr, Phan Nguyễn Dung 40fr, Phan Nguyễn Dung 40fr, Phan P Thanh Cường 20fr, Phan tấn Lộc 20fr, Phan Thị Thanh40fr, Phan Văn Phúc 50fr, Phan vinh Dung 20fr, Quách Thu Anh 40€, Restaurant Chi Do 100fr, Restaurant Lottus 200fr, Sálà 50fr, Schellenberg Mỹ Nga 50fr, Tạ Hạnh Thu 20fr, Tạ Phương 50fr, Tạ Phương 50fr, Tạ Văn Tòng 20fr, Thái  Văn Dũng 30fr, Thái Jacqueline 100fr, Thái Liliane 100fr, Thái Natalie 100fr, Thi Chien Nguyễn Nhu 50fr, Thị Diệu Cao Nguyễn 50fr, Thieu Ngoc Tan 50fr, Tô Lý Ðức 50fr, Tống Phuc Viên 100fr, Trác Hỷ Ðệ 30fr, Trần Ðức Minh 20fr, Trần Hửu Ðào 20fr, Trần Hửu Nhạc 100fr, Trần Khôn Mậu 30fr, Trần Lương Thị Lâm 40fr, Trần Ng Lệ Thủy 50fr, Trần Nguyễn Lệ Thủy 50fr, Trần Nguyễn Mỹ 100fr, Trần Nguyễn Thị Xuân 100fr, Trần Phi Hùng 50fr, Trần Quốc Thắng 20fr, Trần Thị Kim Dung 30fr, Trần Thị Thu Thủy 50fr, Trần Tú Anh 20€, Trần Văn Khá 100fr, Trần Văn Nghĩa 20fr, Trần Văn Phú 30fr, Trần Văn Phụng 50fr, Trần Vũ Cẩm Hồng 30fr, Triệu văn văn 20fr Thái Fribourg10fr, Trương Tấn Có 60fr, Trương Tao Ngọc Anh 35fr, Trương thị Hồng Mai 50fr, Từ Ðại Bàn 40fr, Võ Thanh Tâm 20fr, Võ Trí Dũng 50fr, Võ Văn Chánh 50fr, Vũ Ðức Hưng 40fr, Vũ Ðức Hùng 50fr, Vũ Thị Ngọc Hoạt 30fr, Vương Phú 50fr, Vương Thị Huệ 50fr, Xuân hạnh 20fr..

ÐỊNH KỲ: Ản Danh 20fr, Ẩn Danh 20fr, Châu Ngọc Anh 60fr, Châu Ngọc Quang 60fr, Dương Nguyễn Hồng Liên 600fr, Ðỗ Thị Tuyết Lan 250fr, Flury Thi Nhựt 50fr, gđ Lê Anh Tuấn 120fr, Hà Thiếu Huê 240fr, Huỳnh Thị Thu 50fr, Huỳnh Trần Liên 240fr, Lê Thị Hồng Hạnh 120fr, Lương Cang 600fr, Lưu Huỳnh Th Lan 50fr, Lưu Tú Phong 240fr, Lý Minh Hảo 240fr, Lý Phong 600fr, Lý Thị Trinh 240fr, Lý Thị Yến 120fr, Lý Tiến Ten 120fr, Lý Văn Hòa 240fr, Lý Văn Ngát 240fr, Nguyễn Minh Luat 240fr, Nguyễn Tấn Long Thu 240fr, Nguyễn Thế Chủng 240fr, Nguyễn Thị Nhung 120fr, Phạm Ðặng Thị Châu 240fr, Phạm Ngọc Bounsay120fr, Pham Phú Ðức 120fr, Phan Văn Phúc150fr, SC Ðàm Thuận 240fr, Thạch Thị Say La 400fr, Thái  Văn Dũng 120fr, Thái Thị Minh 120fr, Trần Hiền 240fr, Trần Ngọc Ánh 120fr, Trần Ngọc Thành 12fr, Trần văn Phú 120fr, Trần văn Tính 360fr, Trịnh Lương Tài Ðệ 600fr, Wong Hà Kiên Trân 240fr.

THỰC PHẨM: Chi Tường 1bao nếp, Hồng Thủy 1bao nếp, Chị Hóa 1 bao nếp, Chị Thu 3 bao nếp, Cẩm Hà 1 bao nếp, Thúy Ái lá chuối, Thu Hương lá chuối, Mai Hòa lá chuối, Cẩm Hà 20kg lá chuối, Cẩm Hà 39 bịch nước cốt dừa, Dương Nguyễn Hồng Liên 1 thùng đậu xanh, Tiệm Nguyễn TNT 1 thùng bột nếp, 1 thùng đậu xanh, Hà Thiếu Huê Cặp đèn Cầy, dây chuyền cổ, va đeo tay cẩm Thạch, Pham Thi Hồng 30 giò chéo quảy; Lý Phong 150 giò chéo quảy 50 bánh tiêu, Restaurant Chi Do 15 kg bánh lọt, Chị Yến bánh bao chỉ 20fr, Nam Asia 2 bao bột Năng;Odwald Brühart 1bao gao, 1 thùng dầu, 1chai xi dầu; Chi Do 3bao gạo, 2thùng dầu ăn,

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.