DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 07-12.2008

 TAM BẢO: Anh Tường 2000fr, Anh Tường  và Chị Tâm 1230fr, Bác Hiếu 900fr, Bác Tắc Ngộ 290fr, Bánh Mặn Ngọt 1800fr, Bauman Ronald Thai 40fr, Bùi Thị Duyên 50fr, Bùi Thị Thu Thuỷ 50fr, Bùi Thị Thúy 20fr, Carterpillar Sarl 350fr, Casanova Thái Lan 50fr, Châu Huỳnh Tuyết Nga 50fr, Châu Ngọc Ánh 100fr, Châu Ngọc Quang 100fr, Châu Quốc Thanh 50fr, Christian Frury 500fr, Chu Ðức Tùng 50fr, Ðại Thị Chen 20fr, Ðặng Bạch Yến 50f, Ðặng Hải 1000fr, Ðặng Hải 100fr, Ðặng văn Bút 50fr, Diệp Thanh Phong 50fr, Diệu Niệm 100fr, Diệu Thanh 20fr, Diệu Thọ 50fr, Ðinh Diệu Hiền 60fr, Ðinh Phước Thắng, Ðinh Trường Phú, Ðinh Văn Dậu 50fr, Ðỗ Anh Egli 20fr, Ðỗ Ngọc Lan-Hồ Thị Thuận 100fr, Ðỗ Quyên Nguyễn 100fr, Ðỗ Thị Tuyết Lan 50fr, Ðỗ Vũ Kim Tùng 50fr, Dương Hồng Long 50fr, Dương Nguyễn Thị Hồng Liên 50fr, Fm. Schweri 50fr, Ha Lương 60fr, Hồ Bích Liên 50€, Hội Thiện Huỳnh Thị Bay 7500fr, Hứa Phát Huề 100fr, Huỳnh Quốc Bính 500fr, Huỳnh Toàn Ðức 100fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 50fr, Khá Hải 50fr, Lâm Hoa 50fr, Lâm Huệ Phương 50fr, Lâm Ngọc Lan 100fr, Lâm Ngọc Lan 20fr, Lâm Thoại Tường 20fr, Lâm Văn Chia 50fr, Lê Anh Tuấn 210fr, Lê Quyết Thắng  40fr, Lê Thị Hồng Hạnh 50fr, Lê Văn Hùng 50fr, Lo Chieng 50fr, Lo Mung 50fr, Lương  Nguyễn 20fr, Lương Ðình Sơn 50fr, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lưu Gia Trinh 50fr, Lưu Huỳnh Nghệ Thu lan 50fr, Lưu Trần Dũng 100fr, Lưu Tú Phong 20fr, Luyện Song Minh 100fr, Lý Len 100fr, Ly Nghiã 50fr, Ly Phong 300fr, Lý Thị Hai 70fr, Mai Brenken 30fr, Maibrenken 30fr, Mazda Sa 300fr, Ngô Văn Lý Ng Thị Ðông 30fr, Nguyên Châu 50fr, Nguyễn Dinh Cuong 20fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Hai Tùng 59fr, Nguyễn Minh Tâm 50fr, Nguyễn Ngọc Thoa 20fr, Nguyễn Phụng Mỹ 50fr, Nguyễn Quỳnh Nga 50fr, Nguyễn Sanh Sự 30fr, Nguyễn Thanh Huyền Hồng 50fr, Nguyễn Thế Chủng 50fr, Nguyễn thị Cẩm Hà 1860fr, Nguyễn Thị Nhung 30fr, Nguyễn Văn Thắng 50fr, Nguyễn Việt Tuấn 30fr, Nghiã Cung 30fr, Nguyễn Cương Ðịnh 20fr, Nguyễn Hưng 30fr, Nguyễn Minh Trang Jonen 4000fr, Nguyễn Ngọc Thoa 20fr, Nguyễn Văn Phú 30fr, Nhung Wolleb 50fr, Phạm Ngọc Boursay 80fr, Phạm Phú Ðức 30fr, Phạm Phú Khánh 20fr, Phạm Thị Ton 50fr, Phạm Tuyết Nhung 50fr, Phạm Văn Thân 100fr, Phan Anh Tiến 20fr, Phan Long Phước Cường 20fr, Phan Ngọc Vinh 40fr, Phan Thị Hoa 50fr, Phật Tử an Danh 50fr, Phú Kim Anh 30fr, Phương Ta Huỳnh 50fr, Renato Dall Agnol 50fr, Roegler Raphael Thi 30fr, Tắc Ngộ 375fr, Tâm Hùng -Diệu Huệ 100fr, Tăng Kim Nguyệt 50fr, Thái Văn Dũng 40fr, Thi Nhựt flury Trimm 50fr, Thiệu Ngọc Tân 50fr, Tiền bánh 2170fr, Tiền Nước 2076fr, Tiền nước 380fr, Tr62n Thị Lâm 20fr, Trầb Lê Thị Sáu 20fr, Trác Hy Ðệ 30fr, Trần Bích Nhung 50fr, Trần Brandon 50fr, Trần Chan Yachta 20fr, Trần Hữu Nhạc 50fr, Trần Khôn Mậu 20fr, Trần Ngọc Thành 100fr, Trần Nguyễn Lệ Thủy 50fr, Trần Nguyệt Thanh 100fr, Trần Quy Thắng 20fr, Trần Thị Mai 500fr, Trần Thị Trang 50fr, Trần Tú Kim Dung 30fr, Trần Văn Long 100fr, Trần Văn Phú 40fr, Trần Vũ Cẩm Hồng 50fr, Triệu Thanh Lan 40fr, Trịnh Thu Hương 100frTrần Minh Nhí 50fr, Trương Tấn Có 100fr, Trương thị Nữ, Trương Thị Nữ Trương Tấn Có 200fr, Trương văn Khâm 50fr, Từ Ðại Bàn 40fr, Võ Ðình Trọn g Huệ 50fr, Võ Văn Chánh 50fr, Võ Văn Thắng 100fr, Vũ Ngọc Hoạt 30fr, Vương Thị Huệ 50fr, Vương Văn Phú 100fr, Võ Văn Chánh 50fr, Võ Văn Thắng 100fr, Vũ Ngọc Hoạt 30fr, Vương Thị Huệ 50fr, Vương Văn Phú 100fr.

ÐỊNH KỲ: Bùi Trương Thanh Thủy 240fr, Diệu Hoa Huỳnh 240fr, Huỳnh Mỹ Uyên 60fr, Huỳnh Vi Trung 60fr, Huỳnh Quốc Hoà Lệ Chi 120fr, Lưu Huỳnh Nghệ & Thu Lan 50fr, Nguyễn Thu  Thảo 240fr, Nguyễn Văn Phú 240fr, Trần Văn Tính 360fr,  Trịnh Thị Nhựt Christian Flury 250fr.

DỤNG CỤ: Ðặng Hải cúng May Hút bụi,Bếp điện, lò Nướng

THỰC PHẨM: Trần Ngọc Anh Bánh Xu Xê, Diệu Nhẫn Bánh bao, Bánh Da Lợn, Bánh Cam, Phạm Thị Tâm Thực ăn Vu Lan, Tắc Bình Cúng Hoa; Huệ Từ Chè trôi nước, Trần Ngọc Anh Cúng bánh bao chỉ, Lê Thị Hồng Thủy bánh bò, Ðại Thành Trung 1 Thùng Phở ăn Liền ,

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.