DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-05.2009

 TAM BẢO: Altermatt Werner 100fr, Ẩn Danh  130fr, Ẩn Danh 10fr, Ẩn Danh 120fr, ẩn Danh 50fr, Ẩn Danh 60fr, Bánh mì 7183.75fr, Bánh ướt 2582fr, Châu Kiệt 20fr, Châu Ngọc Quang 60fr, Châu Thanh Sơn 20fr, Chị Ðể 50fr, Ðặng bạch Yến 50fr, Ðặng Tạ 50fr, Ðặng Văn Bút 50fr, Ðặng Văn Bút 50fr, Ðấu giá 512fr, Diệp Quốc Sỹ 60fr, Diệp Thanh Phong 50fr, Diệu Thanh 20fr, Diệu Thanh 30fr, Ðinh Thị Liên 20fr, Ðinh Văn Dậu 100fr, Ðỗ Thị Lan 20fr, Ðỗ Thị Tuyết Lan 200fr, Dương Lương Long 50fr, Dương Thành Tâm 100fr, Dương Trần Mui 100fr, Frank Bé 100fr, FruryThị Nhựt 50fr, Hạ Lương 60fr, Hạ Thiếu Huê 20fr, Hái lộc 320.45fr, Han Mui 20fr, Hiền Năng 30fr, Hồ Minh Thọ 30fr, Hoa Huỳnh 10us, Hoàng + Toi Dang 100fr, Hoàng Mai Thi Ơn 50fr, Hoàng Nguyễn Diểm Thúy 20fr, Hoàng Văn Vinh 50fr, Hoàng văn Vinh 50fr, Hồng Ngọc Thích 100fr, Huyết Tuyết Ngọc 20fr, Huỳnh Su 40fr, Huỳnh Tuyết Maì 30fr, Huỳnh Văn Hải 30fr, Huỳnh Văn Hớn 100fr, Huỳnh văn Hồng 100fr, Kỳ Mậu Kiết 50fr, La sư Khiêm 20€, Lâm Cẩm Hà 30fr, Lâm Hồng Kiên 50fr, Lâm Ngoc Lan 30fr, Lâm Tân 50fr, Lâm văn Chia 50fr, Lê Anh Tuấn 30fr, Le Dinh Roi 50fr, Lê Thị Ðào Anh 50fr, Lê Thị Son 20fr, Lê Văn Hùng 50fr, Lê Văn Ơn 20fr, Liên Trương 10us, Lien Zhuang shao hua 150fr, Lục Oanh Vàng 20fr, Lương Hà 20fr, Lương Hà 60fr, Lương Hạnh 20fr, Lương Văn Bảy 50fr, Lưu Ðạt Quan Tôn 50fr, Lưu gia Trinh 50fr, Lưu Tiếu  Khanh 50fr, Lưu Trần Dung 20fr, Lưu Tran Dung 50fr, Luyện song Minh 100fr, Lý Nghĩa 100fr, Ly Pham Thi Hai 50fr, Lý Tấn Nhị Tàị 50fr, Lý Văn Kiên 100fr, Nghĩa Cung 50fr, Ngô Kim Liên 20fr, Ngô Kim Liên 20fr, Ngô Thanh Giúp 50fr, Ngoc Vinh Le  20fr, Nguyễn đình Cường 20fr, Nguyễn Ðình Cường 20fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Hưng 30fr, Nguyễn Liên 50fr, Nguyễn Minh Hiển 30fr, Nguyễn Minh Hoàng 50fr, Nguyễn Ngọc Hưng 100fr, Nguyễn Ngọc Vinh 10fr, Nguyễn Ngọc Xinh 40fr, Nguyễn Phụng 50fr, Nguyễn Thanh huyền Hồng 40fr, Nguyễn thế Chủng 20fr, Nguyễn Thị Dễ 50fr, Nguyễn Thi Ðẹp 20fr, Nguyễn Thị Hội 100fr, Nguyễn thi Hồng Liên 50fr, Nguyễn Thị Ngân 100fr, Nguyễn Thị Ngân 200fr, Nguyễn Thi Nhung 50fr, Nguyễn Thị Tuyết 30fr, Nguyễn Thị Xuân 100fr, Nguyễn thị Xuân 300fr, Nguyễn văn Anh 50fr, Nguyễn Van Bao 25fr, Nguyễn Văn Hùng 50fr, Nguyễn văn Thắng 50fr, Nguyễn Việt Trung 20fr, Nguyễn Viet Tuấn 20fr, Nước uống 5452.15fr, Phạm Hào Thảo 50fr, Phạm Ngọc Bích 50fr, Phạm Ngọc Boursay 120fr, Phạm Phú Ðức 20fr, Phạm Phú Thìn 20fr, Phạm Phú Vân 20fr, Phạm Thiên Nga 50fr, Phạm van Son 50fr, Phan Dung 40fr, Phạn Thị Bạch Vân 50fr, Phan Thúc Bình 10fr, Phan Văn Phúc  50fr, Phan Văn Son 50fr, Phan Văn Thân 100fr, Phở 2049.7fr, Phung Van Ngo 20fr, Quách Thu Anh 20€, Schellenberg Nguyễn My Nga 50fr, Schweizer Bischofskonferenz 100fr, Sương sa 930fr, Tạ khánh Diệu 50fr, Tạ Phương 50fr, Tạ Phương 50fr, Tạ Văn Tòng 20fr, Tầng thị Thu Hương 30fr, Thái Dũng 20fr, Thái Lan 30fr, Thai Steinmann Jay 40fr, Than Phạ Kiều 10us, Thieu Ngoc Tan 50fr, Tiền bánh 1345fr, Tiền bánh 155fr, Tiền Bánh 16fr, Tiền Bánh 666fr, Tiền Bánh 970fr, Tiền nước 156fr, Tombola.1817.1fr, Trác Hy Ðể 30fr, Trần Ðức Minh 20fr, Trần Hiếu Liêm 50fr, Tran Hữu Ðào 20fr, Trần Hửu Nhạc 60fr, Trần Khôn Mậu 20fr, Trần lương Hị Lâm 40fr, Trần Ngọc Hồng 20fr, Trần Phi Hùng 40fr, Trần Quách Lan Phương 100fr, Trần Quốc Thắng 20fr, Trần Thị Kim Dung 30fr, Trần Thị Kim Hoàn 30fr, Trần Thị Tú Anh 20€, Trần Thị Yến 20fr, Trần Văn Phú 50fr, Trần vũ Cẩm Hồng 150fr, Trần Vũ Cẩm Hồng 50fr, Trịnh Nhơn Quý 50fr, Trinh Thi Nhut Flury 500fr, Trương Tấn Có 50fr, Truong Tao Ngoc Anh 25fr, Trương Thị Liên 50fr, Trương Trần Tú Bích 50fr, Từ Ðại Bàng 40fr, Võ Phi 50fr, Võ Văn Chánh 50fr, Võ Văn Thắng 100fr, Vũ Ðức Toàn 50fr, Vũ Ðức Toàn 60fr, Wollebly Markus & Nhung 100fr.

ÐỊNH KỲ: Châu Ngọc Quang 60fr, Châu Ngọc Ánh 60fr, Ðàm Thính 120fr, Ðỗ Thị Tuyết Lan 240fr, Lê Anh Tuấn 120fr, Lê Tấn Long Tấn 240fr, Lý Vương Muối 120fr, Lưu Tú Phong 240fr, Lưu Huỳnh Thu lan 50fr, Nguyễn Minh Luật 240fr, Nguyễn Thị Nhung 120fr, Phạm Phú Ðức 120fr, Phạm Ðặng thị Châu 240fr, Phan văn Phúc 150fr, Thái Văn Dũng 120fr, Trần Ngọc Thành 120fr, Trần Văn  Phú 120fr, Vương Kim Quyên 120fr,

THỰC PHẨM: Chi Học nấu cơm cúng tết ,Diệu Thông nấu phở cúng rằm tháng giêng,Diệu Nhẫn bánh ít , bánh bao,Da lợn, bao chỉ,bánh cam. Tắc Bình Cúng Bông; Chi Nhung và Phu bánh bò, Le Ngo Kim Phượng 81 bánh tiêu, Thảo Tài 70 bánh Cam, xôi đậu. Ngô kim Liên 120 giò chéo quảy,Hồng Thủy 110 bánh bò

 Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.