DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-04.2014

(theo thứ tự ABC)

 

TAM BẢO: Anh Linh 250fr, Asia Way 500fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 12fr, Ẩn danh 12fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 5fr, bác Nhan 20fr, Bruno Casanova 50fr, Bùi Hoàng Dũng 50fr, Bùi Linh Đan 200fr, Bùi Quốc Hưng 20fr, Cao Nguyễn Ngọc Liên 50fr, Casanorva Thái Lan 50fr, Cương Ng Đình 30fr, Châu Ngọc Ánh 100fr, Châu Ngọc Quang 50fr, Châu Quốc Thanh 20fr, Châu Thị hugo Koegler 50fr, Châu Văn Long 100fr, Chou. Chau Tan 20fr, Christian Flury 50fr, Christian Flury 50fr, Diệp Quốc Sỹ 50fr, Diệp Thanh Toàn 40fr, Diệp Văn Mẫn 30fr, Diệp Vô Kỵ+Diệp Ý Vi 20fr, Diệu Thọ 100fr, Dương Kim Hoa +Trần kim Bông 100fr, Đặng Hội 50fr, Đặng Lạc 50fr, Đặng Tùng Quyên 20fr, Đặng thị Khiêm 50fr, Đặng Văn Bút 50fr, Đặng Văn Hồng 20fr, Đinh Diệu Hiền 50fr, Đinh Nguyễn Văn Đô+Thị Dung 50fr, Đinh Phước Thắng 50fr, Đinh Trường Phú 50fr, Đỗ Võ Thị Xang 50fr, Flury Nhựt 100fr, Fu Cheng GMBH 500fr, GĐ bác Ngô 200fr, GĐ Lê Anh Tuấn 100fr, GĐ Lê Anh Tuấn 50fr, GĐ Lê Anh Tuấn 50fr, GĐ Lê Công Nhựt 50fr, GĐ Lê Thanh Tâm 100fr, GĐ Lý Hy 100fr, GĐ Lý Nghĩa 100fr, GĐ Nguyễn Minh Luật 200fr, GĐ Nguyễn Văn Hạnh 50fr, GĐ Phan Văn Thân 100fr, GĐ Phúc Mai Trần 100fr, GĐ Schicht 100fr, GĐ Trịnh Minh Khải 50fr, GĐ Võ Văn Chánh 50fr, Goletto Francis 20fr, Hà Đức Lai 30fr, Hải Nam, Han Mui 20fr, Heilinger Kim Chi 20fr, Hoàng Đặng Thị Bưởi 100fr, Hoàng Lu Mỹ Khoan 50fr, Hồ Đỗ Thuyên Thủy 100fr, Hồ Minh Thọ 30fr, Hồ Văn Nhật 100fr, Huỳnh Hiệp 100fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 40fr, Huỳnh Thị Cát Vương 20fr, Huỳnh Tr Liên 200fr, Karin 50fr, Ky Chau 20fr, La Thị Hương 20fr, Lâm Cẩm Hà 30fr, Lâm Hồng Anh 100fr, Lâm Ngọc lan 50fr, Lâm văn Chia 50fr, Lâm Vỹ Đỗ Thu Thủy 450fr, Le Anh Thư Brunner 20fr, Lê Bích Ngọc 50fr, Lê Ngọc Vinh 20fr, Lê Quyết Thắng 100fr, Lê Quyết Thắng 50fr, Lê Thị Đào Anh 50fr, Lê Thị Nhung 20fr, Lê Thị Út 50fr, Lê Văn On & Ng Thị 20fr, Lim Young Meng 30fr, Luong Ha 80fr, Luong Ha 90fr, Lương Đình Sơn 50fr, Lương Hà 90fr, Lương Hà 90fr, Lương Hà 90fr, Lương Hiền Nhơn 50fr, Lương Thị Lâm 50fr, Lương-Buu Phương Lan 50fr, Lưu Gia Trinh 50fr, Lưu Tú Phong+Lưu Trần Dung 1000fr, Ly Khann 50fr, Ly Ly Nguyễn 20fr, Lý Nghĩa 200fr, Lý Phong 50fr, Lý Tấn Nhị Tài 50fr, Lý Thị Trinh 50fr, Mã Thanh 20fr, Mai Brenken 50fr, My Hang Chau 20fr, Myriam Phương 20fr, New Asia 500fr, New Asia Maket AG 500fr, Ng Dinh Cuong 30fr, Ng Đình Cương 30fr, Ng Đình Cương 30fr, Ng Hai Thanh Tùng 50fr, Ng Kim Hải 150fr, Ng Kim Hồng 100fr, Ng Ngoc Hưng 50fr, Ng Phụng Mỹ 50fr, Ng Thanh Lam 30fr, Ng Thị Đẹp 20fr, Ng Thị Minh Ngọc 250fr, Ng Thị Minh Ngọc 50fr, Ng Thị Minh Thành 50fr, Ng Văn Báo 50fr, Nghĩa Gütter-Cung 100fr, Ngọc 30fr, Ngọc Kính 20fr, Ngô Kim Liên 50fr, Ngô Thị Đồng 50fr, Ngô Thiên Thanh 20fr, Nguyen 20fr, Nguyên Chơn+Quảng Lộc 100fr, Nguyễn Đình Hết 30fr, Nguyễn Lê Hang 50fr, Nguyễn Lê Thị Hồng 90fr, Nguyễn Minh Hoàng 50fr, Nguyễn Mộng Thu 50fr, Nguyễn Như Lan 50fr, Nguyễn Phan Ngọc Liễu 50fr, Nguyễn Thanh Sơn 50fr, Nguyễn Thất Thái 20fr, Progres Versicherungen AG 40fr., Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Thị Hồng Hoa 50fr, Phạm Thị Nga 50fr, Phạm Thị Quý (Thun) 30fr, Phạm Thị Thu 200fr, Phạm Văn Sơn 100fr, Phạm Văn Tiến 50fr, Phan Kaufmann Phuong 50fr, Phan Kaufmann Phương 50fr, Phan Kaufmann Phương 50fr, Phan Kaufmann Phương 50fr, Phan Ngọc Vinh 30fr, Phan Thị Ngọc 50fr, Quách Kim Phụng 50fr, Quách Lan Phương 80fr, Quách Tú Dung 30fr, Quách Thạnh 50fr, Quoc Chau 20fr, Quốc Vinh 10fr, Rena to Dall’agnol 50fr,Sayla+Vinh 20fr, Schellenberg Mỹ Nga 50fr, Sig Truong Thi Cong 200fr, Stemmler Caọ 50fr, Sư Cô Như Minh 50fr, Tạ Phương 50fr, Tăng Thị Thu Hà 20fr, Tô Phước Hiệp 100fr, Tôn Cẩm Viêm 20fr, Tu hue Linh 300fr, Từ Đại Bàng 30fr, Thái Mỹ Linh 20fr, Thái Văn Dũng 30fr, Thái Văn Minh 50fr, Thân Trọng Thủy Tiên 50fr, Thiểnh Kinh 30fr, Thu 10fr, Trạc Hy Để 30fr, Trần Cao Tịnh Long 100fr, Trần Công Tín 50fr, Trần Đức Minh 40fr, Trần Đức Vinh 100fr, Trần Đức Vinh 50fr, Trần Ng Lệ Thụy 50fr, Trần Quốc Thắng 20fr, Trần Sin 20fr, Trần Tuyết Phương 20fr, Trần Thị Kim Dung 30fr, Trần Thị Mai 20fr, Trần Văn Khá&Hải 100fr, Trần William 50fr, Triệu Thanh Lan 20fr, Triệu Thanh Lan 40fr, Triệu Văn Lẽn 20fr, Truong Van Khoa 50fr, Trương Tấn Có 100fr, V.L.Châu Huỳnh 50fr, Vinh+Sayla 50fr, Võ Văn Thắng 100fr, Vương Gia Hổ 20fr, Vương Văn Phong 100fr, Wong Lưu Te-Nu 120fr.

ĐINH KỲ: Bui Truong Thuy 240fr, Châu Ngọc Quang 60fr, Diệu Chuyên 120fr, Do Thi Thu Thuy 240fr, Đỗ Thi Tuyết Lan 240fr, GĐ Lê Anh Tuấn 120fr, GĐ Lê Tấn Thu Long 240fr, GĐ Lương Hoàng Tuyết Thy 120fr, GĐ Trần Ngọc Thành 120fr, Lương Thuận Hien Nhơn 50fr, Mai Brenken 120fr,New Asia Maket AG 500fr, Ng Dinh Cuong 30fr, Phạm Ngọc Bouasay 120fr, Phạm Phú Đức 240fr, Phạm Phú Thìn 120fr, Sư Cô Đàm Thính 100fr, Sư Cô Như Minh 120fr, Thái Văn Dũng 120fr, Vo Mai Lien 140fr, Vương Kim Huệ 240fr, Vương V. Phú+Vương Kim Quyên 120fr, Wong Lưu Te-Nu 120fr.

KHÓA TU BÁT QUAN TRAI/TỊNH ĐỘ: Bà Phụng 50fr, Bửu Tín 50fr, Chơn Thành 50fr, Diệu Chơn 100fr, Diệu Độ 50fr, Diệu Hòa 20fr, Diệu Hòa 20fr, Diệu Linh 50fr, Diệu Ngọc 50fr, Diệu Nhẫn 50fr,Diệu Thái 50fr, Diệu Thái 55fr, Diệu Thành 30fr, Diệu Thành 30fr, Lệ Chi 50fr, Ngọc Hiếu 50fr, Nguyên Chiếu 50fr, Nguyên Chiếu 50fr, Pu Xin 20fr, Tạ Thu 50fr, Tâm Thạnh 100fr, Tánh Quả 100fr, Tịnh Ngọc 20fr.

MÁI NGÓI QUAN ÂM: Casanorva Thái Lan 50fr, Châu Ngọc Quang 200fr, Trần Lê 100fr.

THỰC PHẨM: Bác Trần Hiền mua đồ ăn cho khóa tu, chị Mai cúng dường bánh khoai mì, chị Nguyên Chiếu nấu ăn khóa tu Tịnh Độ, chị Thắm cúng dường chè, chị Yến cúng dường 10 kg bánh cuốn và bánh ướt.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.