DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-04.2013

(theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 200fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 50fr, Cao Liên 50fr, Chau Hong Bah 10fr, Châu Ngọc Ánh 100fr, Châu Ngọc Quang 100fr, Chi Võ Kiệt 50fr, Christian Flury 50fr, Đặng Lạc 50fr, Đặng Thị Bưởi 50fr, Đặng Văn Bút 50fr, Đặng Văn Bút 50fr, Daniel Michael Bracher 100fr, DellaPhương Ly 200fr, Diệu Khai 100fr, Đinh văn Đô 200fr Trần Văn Dinh 50fr, Doan Thi Thuan 50fr, Flury Thị Nhựt 100fr, GĐ Casanova Bruno 100fr, GĐ Lâm Tân 50fr, GĐ Ly 300fr, GĐ Lý Hồng Nhung 100, GĐ Lý Nghĩa 100fr, GĐ Nguyễn Minh Hiển 50fr, GĐ Nguyễn Thế Chủng 20fr, GĐ Võ Văn Chánh 100fr, Hà Dức Lai 30fr, Heiling Kim Chi 50fr, Hiền+Đức 100fr, Hoàng Lý Mỹ Khoan 50fr, Huỳnh Bỉnh Quyền 200fr, Huỳnh Ngọc Xuân 200fr, Huỳnh Thị Hạnh 30fr, Huỳnh Trưong Liên 200fr, Huỳnh Tuấn Đạt 200fr, Huỳnh Tuấn Kiệt 200fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 40fr, Kiều Văn Khang 10fr, Kim Anh Phú 50€, Kim Hai Nguyen 150fr, Kim Hui Vo 20fr, Lâm Ngọc Lan 50fr, Lâm Văn Chia 50fr, Lâm Văn Thuận 50fr, Le Bạch Thanh Hoa 20fr, Lê Kim Phi 20fr, Lê Minh Trí 100fr, Lê Thị Tươi 50fr, Lê Văn Mười+Tâm 77fr, Liên Quảng Bình 100fr, Liên Tuấn Minh 200fr, Liên Tuấn Nguyệt 200fr, Liên Tuấn Thu 200fr, Liên Viễn Đắc 100fr, Lương Hà 90fr, Lương Hà 90fr, Lương Hiền Nhơn 50fr, Lương Thị Bảy 50fr, Lương Thị Lâm 50fr, Lưu Hải Đào 50fr, Lưu Minh Quang 40fr, Lưu Tiếu Khanh 50fr, Lưu Tiếu Nhan 20fr, Lưu Trần Dung 50fr, Lưu Tú Phong 100fr, Luyện Song Minh 100fr, Ly Du Cương 100fr, Lý Hy 100fr, Ly Khann 50fr, Lý Minh Hiếu 20fr, Lý Phong 460fr, Lý tấn Nhị Tài 50fr, Lý Văn Sang 50fr, Mai Brenken 50fr, New Asia Market 500fr, New Asia Market 500fr, New Asia Market 500fr, Ng Đẹp 30fr, Ng Đình Cương 30fr, Ng Đình Cương 30fr, Ng Đình Cương 30fr, Ng Hai Thanh Tùng 50fr, Ng Kim Hai 100fr, Ng Ngọc Hưng 50fr, Ng Ngọc Lai 100fr, Ng Ngọc Thoa 50fr, Ng Phan Thanh Xuân 100fr, Ng Thị Minh Ngọc 50fr, Ng Thị Như Mai 100fr, Ng Thị Phượng 30fr, Ng Thị Xuân 20fr, Ng Tú Anh 50fr, Ng Văn Nhan 100fr, Nghĩa Cung 30fr, Ngô Nguyễn Kim Chi 30fr, Ngọc Sacchi 50fr, Ngụy Phước Hùng 20fr, Nguyễn Đỗ Quyên 100fr, Nguyễn Hùng Uy+Nga 20fr, Nguyễn Lệ Hằng 50fr, Nguyễn Lệ Hoa 50fr, Nguyễn Liên 20fr, Nguyễn Minh Hoàng 100fr, Nguyễn Phương Trinh 10fr, Nguyễn Quốc Kỳ 50fr, Nguyễn Thị Bảy 100fr, Nguyễn Thị Hiền 20fr, Nguyễn Thị Nhung 30fr, Nguyễn Thị Yến 20fr, Ong Quoc Cuong Kenneth 240fr, Oswald Bruelhart 200fr, Oswald Brülhast100fr, Phạm Lưu Danh 20fr, Phạm Lưu Duy 20fr, Phạm Phú Đức 30fr, Phạm Phú Văn 20, Phạm Thị Nga 50fr, Phạm Thị Thúy Kiều 50fr, Phạm Tô Tô+Phạm Thị Trúc 50fr, Phạm Văn Sơn 1000fr, Phạm Văn Tiến 50fr, Phan Kaufman Phuong 50fr, Phan Kaufman Phuong 50fr, Phan Kaufmann Phương 50fr, Phan NGọc Vinh 30fr, Phùng Quốc Vinh 50fr, Quách Tú Dung 50fr, Renato Dall’agnol 50fr, Saas Phạm Thị Thu 200fr, Schellnberg Mỹ Nga 50fr, Stemmler Cao Phương  100fr, Tạ Khánh Mỹ 200, Ta Phuong 50fr, Tạ Qing Bao 200fr, Tạ Qing Jao 200fr, Thạch Thị Sayla 50fr, Thái Minh Đức 50fr, Thiệu Ngọc Tân 50fr, Thiệu Ngọc Tân 50fr, Thùy Hüppi 50fr, Tô Lý Đức 50fr, Tôn Cẩm Viêm 10fr, Trác Hy Để Duyên 30fr, Trần Bùi Thị Thúy 20fr, Trần Chí Kiệt 40fr, Trần Hiền 20fr, Trần Mỹ Hương 20fr, Trần Ng Lệ Thủy 50fr, Trần Ng Thị Lý 50fr, Trần Phi Hùng 50fr, Trần Quốc Thắng 20fr, Trần Ten 200fr, Trần Thị Kim Dung 30fr, Trần Thị Kim Loan 50fr, Trần Thị Kim Loan 50fr, Trần Thị Mai 20fr, Trần Thu Hương+Christian 40fr, Trần Tông Tín 50fr, Trần Trí Kiệt 40fr, Trần Tuyết Phượng 20fr, Trần Văn Đông 50fr, Trần Văn Phố 30fr, Triệu Thanh Lan+Schürmann Joss+Sophie 30fr, Trương Tấn Có + Phê 100fr, Truong Van Kham 50fr, Tu 20fr, Từ Đại Bàng 40fr, Tuấn+Thùy 40fr, Tường Văn 100fr, V:L Châu Huỳnh 50fr, Võ Kiệt 50fr, Võ Văn Thắng 200fr, Vương Hòa Thái 60fr, Vương Markus 50fr, Vương Văn Minh 20fr.

ĐỊNH KỲ: Bùi Trương Thanh Thủy 240fr, Châu Ngọc Quang 60fr, Diệu Chuyên 120fr, Diệu Nhẫn 240fr, Fa. Ngo 240fr, Ha Thieu Hue 240fr, Lê Anh Tấn+Thư 120fr, Lê Tấn Long+Thu 240fr, Lê Thị Hồng Hạnh 120fr, Luong Ha 270fr, Lưu Tất Khoan 60fr, Lý Minh Hảo 240fr, Lý Phong 240fr, Lý Thị Mai 240fr, Lý Thị Ten 120fr, Lý Thị Trinh 240fr, Lý Thị Yến 240fr, Lý Văn Hòa 240fr, Lý Văn Ngát 240fr, Mỹ Uyên 60fr, Ng HTị Minh Ngọc 250fr, Ng Q Vân 20fr, Ng Văn Phu & Thu 120fr-2012, Ng Văn Phú& Thu 120fr-2013, Nguyễn Thị Nhung 120fr, Pham Ngọc Bouasary 120fr, Phạm Phú Đức 240fr, Thái Văn Dũng 120fr, Trần Lệ Chi+Hòa 120fr, Trần Ngọc Thành 120fr, Trần Thiện Phước 120fr, Trần Tuyết Nhung 120fr, Trần Văn Phố 120fr, Võ Mai Liên 100fr, Vương Vân Phú+Kim Quyên 120fr.

KHÓA TU TỤNG KINH LƯƠNG HOÀNG SÁM: Bác Lý Phong 100fr, Bác Trần Hiền 50fr, Chung Bạch Mai 50fr, Diệu Thiện 100fr, Đàm Cầu 50fr, Đặng Ngọc Dung 100fr, Đặng thụy Ngọc Thùy 50fr, Huỳnh thị Bảy 50fr, Huỳnh thị Xuân Thảo 50fr, Lê Trăm 100fr, Nguyễn Hạnh 50fr, Nguyễn thị Cẩm Vân 100fr, Nguyễn thị Thủy Trân 100fr, Phạm Văn Duy 100fr, Sayla 50fr, Sư Cô Như Minh 25fr, Tâm Thạnh 50fr, Trần Lệ Chi 50fr, Trần Quyên Vân 20fr, Võ Mai Liên 30fr.

TRAI TĂNG: Đặng Thị Nga100fr, GĐ Đàm cầu 1000fr, Hồng Tâm 300fr.

MÁI QUAN ÂM: Casanova Sheryl 100fr, Đặng Văn Bút 50fr, Diệu Chơn 50fr, Đinh Diệu Hiền 20fr, Đinh Phước Thắng 20fr, Đinh Trường Phi 20fr, GĐ Lý Hồng Nhung-Lý Hy 200fr, GĐ Lý Nghĩa 100fr, Lý Hồng Chương 100fr, Nguyễn Hai+Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Văn Cương 100fr, Phạm Văn Sơn & Trương Thị Mót 1000fr, Quách Kim Phụng 100fr, Tô Đức 50fr, Trần Tuấn 100fr, Vương Thanh Long 50fr.


ĐÚC CHUÔNG: Lâm Huệ Phương 100fr, Lâm Thị Dung 100fr, Lâm Văn Cường 100fr, Lâm Văn Minh 100fr, Lê Huyền Trân 10fr, Lê Tấn Đạt10fr, Lê Văn Hiệp 20fr, Lý Hồng Chương 100fr, Lý Hồng Nhi 100fr, Lý Hồng Nhung 100fr, Lý Hy 200fr, Lý Minh Hảo 400fr, Lý Nghĩa 100fr, Ng Anh Hùng 100fr, Ngô Chiêu Lê 20fr, Phạm Thị Hồng Hoa 20fr, Phạm Thị Oanh 200fr, Phạm Thị Thanh Phương 50fr, Thái Minh Ngọc 100fr, Trần cơ Đông 20fr, Trần Thị Làng 200fr, Trần Thiện Phước 20fr, Trần văn hùng 20fr, Võ Mai Liên 600fr.

 

THỰC PHẨM: New Asia Market cúng dường thực phẩm cho khóa An cư kiết đông GHPGVNTN AC tại chùa Trí Thủ lần thứ Nhất 2013, Oswald Brülhast 2 Ol,2 Magi, Trần Kim Lợi cúng bánh, La Quốc Tuấn+Ngọc Duyên cúng rau câu, New Asia Market cúng dường 24,5 kg lá chuối, 1 thùng bột năng, 1 thùng nước cốt dừa.

 

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng  bà con được nhiều phước đức và thân tâm thường an lạc.