DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 04-07.2012

TAM BẢO: Ẩn Danh 100fr, Ẩn Danh 200fr, Ẩn Danh 50fr, Cao Duy Kiên 800fr, Carnal Thủy Tiên 20fr, Châu Tuyết Nga 60fr, Chị Oanh 50fr, Christian Flury 50fr, Đặng Bạch Yến 50fr, Dang Thi Buoi 100fr, Đặng Văn Bút 50fr, Đào Đức dũng 50fr, Dì Nhung 50fr, Diệu Binh 20€, Diệu Thái 30fr, Đinh Thị Thấm 100fr, Do Quyen Nguyễn 100fr, Đỗ Trương Thi Minh Sơn 200fr, Đoàn Thị Thuận 50fr, GĐ Trần Văn Tâm 300fr, Goletto Francis 50fr, Hà Denis 10fr, Hà Dũng kỳ 50fr, Hà Lisa 10fr, Hà Lương 90fr, Hà Thiếu Huê 50fr, Hằng Thị Ngọc Dung 20fr, Hien Campioli 20fr, Hoan Lu My Khoan 50fr, Hồng Hà 30fr, Hương Thanh 15fr, Huỳnh Hiệp 100fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 100fr, Kevin Hà 10fr, Kiều Thi Thu Hòa 50fr, Kiều Thị Thu Hòa 50fr, Lâm hồng Kiên 100fr, Lâm Nghiệp 50fr, Lâm Ngọc Lan 30fr, Lâm Văn Chia 50fr, Lê Anh Tuấn 150fr, Lê Quyết thắng 50fr, Lê Thị Hồng Hạnh 50fr, Lê Thị Tím 30fr, Luong Ha 90fr, Lương Hà 90fr, Lương Thị Bảy 50fr, Luong Thi Kim Lien 100fr, Lương Thị Lâm 50fr, Lưu Gia Trinh 50fr, Lưu Hải Đaọ 50fr, Luyện song Minh 100fr, Lý Hỵ 50fr, Lý keo 50fr, Lý Lến 100fr, Lý Nghĩa 100fr, Lý Phong 200fr, Lý Tài 50fr, Lý Tấn Nhị Tài 50fr, Lý Thị Keo 100fr, Lý Văn Sang 50fr, Mai Huỳnh Ngọc Oanh 100fr, New Asia Market AG 500fr, New Asia Market AG 500fr, New Asia Nam 500fr, Ngô Thiện Thành 20fr, Nguyễn Dinh Cuong 20fr, Nguyễn Dinh Cuong 30fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Minh Hoàng 50fr, Nguyễn Ngọc Hưng 50fr, Nguyễn Thanh Lam 30fr, Nguyễn Thanh Thuy 119fr, Nguyễn Thanh Thúỳ 200€, Nguyễn Thị Anh 50fr, Nguyễn Thị Điều 50fr, Nguyễn Thị Lợỉ 30fr, Nguyễn Thị Lý & Mỹ Liên 100fr, Nguyễn Thị Minh Ngọc 40fr, Nguyễn Thi Minh Thanh 50fr, Nguyễn Thị Minh Thành 50fr, Nguyễn Thị Ngân 200fr, Nguyễn Văn Dũng 120fr, Nguyễn Văn Hương &Hiếu 100fr, NguyễnVăn Long 20fr, Phạm Ngọc Bouasay 40fr, Phạm Ngọc Vĩnh 50fr, Phạm Phú Đức 30fr, Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Thị Thới 50fr, Phạm Thị Thy 20fr, Phạm Văn Sơn 50fr, Phan Ngọc Liễu 20fr, Phan Thị Thanh 30fr, Quảng Từ 20fr, Ronald Bouman +Thi Nu Thai 100fr, Sandro Rienggli 10fr, Schellenberg Mỹ Nga 50fr, Schicht Torsten 40fr, Son Nguyễn 50fr, Ta Tran To Ha 100fr, Tắc Ngộ 50fr, Tăng Gup Hỷ 30€, Thi Hồng Anh Nguyễn 500fr, Tô Ngọc Ánh 20fr, Trác Hy Đệ 20fr, Trần Đức Lai 30fr, Trần Khôn Mậu 20fr, Trần Lan 50fr, Trần Ngọc Mai 50fr, Trần Nguyệt My 20fr, Trần quốc Thông 20fr, Trần Sinh 20fr, Trần Thị Kim Lan 50fr, Tran Thi Mai 100fr, Trần Thị Thu Thủy 50fr, Trần Thị Tú Anh 10€, Trần Văn Sinh 20fr, Trần Vũ Hòa Hồng 50fr, Trịnh Thị Thu Thảo 50fr, Tú Anh Nguyễn 50fr, VL Châu Huỳnh 20fr, Võ Văn Chánh 50fr, Vũ Đức Ka 100fr, Vũ Ngọc Hoạt 30fr, Vũ Thị Kim Xong 50fr.

ĐỊNH KỲ: Lê Tấn Long & Thu 240fr, Lương Hà 90fr, Lưu Tú Phong 240fr, Lý Vi Dân 60fr, Mai Liên 100fr, Ng Thế Chủng 240fr, Nguyễn Dình Cương 30fr, Nguyễn Minh Luat 240fr, Nguyễn Thị Hồng Anh 500fr, Phạm Ngọc Bouasary 120fr, SC Đàm Thính 100fr, SC Đàm Thuận 240fr, SC Nhu Minh 120fr, Thanh Vân 120fr.


TRAI TĂNG: Châu Văn Long 130fr, Lê Thị Hồng Hạnh 20fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 30fr, Trần Vũ Hòa Hồng 50fr.


SỬA CHÙAChâu huỳnh Tuyết Nga 40us, Đinh Thị Thấm 50fr, DR MED Ly Quang 2000fr, Fam. Schicht 100fr, Fanato 50fr, GĐ Lý Nghia 500fr, GĐ Nhơn Thuận 200fr, GĐ To Dức 500fr, Huệ Từ 500fr, Lâm Phương 1000fr, Lâm Thị Sayla 1000fr, Liên Quảng Nam 500fr, Liên Tuấn Minh 1000fr, Lưu Trần Dung 400fr, Nguyễn Minh Hiền 70fr, Nguyễn Phước Long 500fr, Nguyễn Thị Thạch Ngọc 100fr, Nguyễn Trần Lệ Hoa 500fr, Nguyễn Văn Gương 150fr, Phạm Hào& Thảo 500fr, Phạm Phú Thìn 100fr, Thái Văn Dũng 100fr, Trần Thiện Phước 200fr, Trịnh Thị Lan 100fr.


ĐÀI QUÁN ÂMẨn Danh 100fr, Ẩn Danh 10fr, Ẩn Danh 10fr, Ẩn Danh 20fr, Ẩn Danh 20fr, Bạch Thị Lệ 100fr, Bùi Trọng Hậu 50fr, Casanova Nguyễn Diệu Mỹ 20fr, Châu Văn Long 100fr, Châu Văn Long 200fr, Chung Kim Toàn 50fr, Chung Mai Hoa 20fr, Đàm Cầu 100fr, Dang My Huong 20fr, Đặng Thị Buoi 20fr, Đặng Văn Bút 50fr, Diệu Linh 100fr, Diệu Nhẫn 100fr, Diệu Tánh 100fr, Đỗ Thị Diểm Thúy 50fr, Đỗ Thị Thu Dung 20fr, Flury Thị Nhựt 20fr, FVNS 30fr, Hà Dũng Kỳ 50fr, Huỳnh Ly Thuan hưu 20fr, Huỳnh Quốc Hòa 50fr, Huỳnh thị Hạnh 50fr, Huỳnh Thị Thanh Tâm 200fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 100fr, Huỳnh Văn Tám 100fr, Juliana Nguyễn 50fr, Kim Chi Châu 20fr, Kim Hoa 50fr, La Johnny 20fr, La quôc anh Tuấn 20fr, Lâm Cẩm Hà 40fr, Lâm Dũng 50fr, Lâm Ngọc Lan 20fr, Lâm Việt Thúỵ 50fr, Lê Cecile 900fr, Lê Công Nhựt 100fr, Lê Flolis Minh Trí 50fr, Lê Hồng Phong 100fr, Lê Tấn Thu 100fr, Lê Thị Hồng Hạnh 20fr, Lê Thị Xuân Lan 20fr, Linh Thị Thắm 200fr, Lương Hiền Nhơn 200fr, Luyên Song Minh 100fr, Lý Phong 100fr, Mai Huỳnh Oanh De 100fr, Nguyễn Đình Sơn 150fr, Nguyễn Minh Hiển 20fr, Nguyễn Minh Hoàng 20fr, Nguyễn Minh Luật 1000fr, Nguyễn Nhu Thi Chiến &Son 100fr, Nguyễn Phúc 50fr, Nguyễn Tâm Thùy 20fr, Nguyễn Thanh Hiền100fr, Nguyễn Thanh xuân Liên 40fr, Nguyễn Thị Bạch Huệ 40fr, Nguyễn Thị Gái 150fr, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 50fr, Nguyễn Thị Oanh 50fr, Nguyễn Thị Thạch Ngọc 20fr, Nguyễn Thị Thanh Van 50fr, Nguyễn Văn Nhan & Mộng Thu 100fr, Nguyên Chiếu 100fr, Nhuận Pháp 100fr, Phạm 50fr, Phạm Minh Tháị 50fr, Pham Ngọc Bouasary 20fr, Phạm Văn Hồng 100fr, Pham Văn Son 20fr, Phan Văn Phúc 100fr, Phượng Zak Nguyễn Thị 20fr, Sayla 20frr, SC Đàm Thính 100fr, Thái Lan 100fr, Thái Minh Đức 100fr, Thái Minh Ngọc 100fr, Thái Minh Tâm 100fr, Thai Phan Thị Hạnh 20fr, Thái Tường Vi 50fr, Thái văn Minh 100fr, Thiện Quang 50fr Diệu Tỉnh 50fr, Tô Đức 50fr, Trần Ban 100fr, Trần Đạt Lập 50fr, Trần Hiến 100fr, Trần Kauer 50fr, Trần Ngọc Anh 100fr, Trần Nguyệt My 20fr, Trần Tịnh Long 100fr, Trần Tịnh Vân 100fr, Trần Văn Dong 50fr, Trần Văn Hòa Hồng 50fr, Trần văn Khá 50fr, Trịnh nhơn Quý 100fr, Trương Huỳnh Liên 20fr, Trương Tấn Hải 20fr, Võ Thị Thu Nhuyện 50fr, Võ văn Chánh 50fr, Vũ Đức Toàn 50fr, Vương Gia Tuấn 20fr, Vương Thúy 100fr.

 

BÁT QUAN TRAI: Diệu Chơn100fr, Diệu Đô 50fr, Diệu Hương 30fr, Diệu Ngọc 50fr, Diệu Ngọc 50fr, Diệu Thái 50fr, Diệu Thanh 100fr, Diệu Thành 30fr, Đồng Thanh 50fr, Huệ Từ 50fr, Mỹ Linh 40fr, Tắc Bình 50fr, Tắc Ngộ 50fr, Tâm Thạnh 50fr, Tịnh Ngọc 30fr.

THỰC PHẨM : Nam New Asia3kg  la chuối, 2kg tàu hủ, Nguyễn Thi Ngan 10  bao gao & 1 thung nen.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.