DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 07-12.2012

(theo thứ tự ABC)

TAM BẢO: A Ẩn danh 10fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 20fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, Ẩn danh 50fr, An Thương+Phước Thắng 30fr, C Châu Ðạt Phát 100fr, Chau Dau Hoi 100fr, Chau Dau Hoi 50fr, chị Tú 30fr, Christian Flury 50fr, Cô Thu Chur 100fr, Cung Nghĩa 100fr, D Danel Michael Bracher 60fr, Dang Thi Buoi 100fr, Dang Thi Buoi 100fr, Dang Thi Triem 20fr, Diệp Quốc Sĩ 50fr, Diệu Thái 20fr, Do Tri Dung 50fr, Đ Ðại Bàn 30fr,  Ðặng Văn Bút 50fr,  Ðỗ T. Tuyết Lan+Nguyễn Đình Cường 100fr, Ðỗ Thị Kim Oanh 20fr,  Ðỗ Võ Kim Xong 50fr, Ðỗ Võ Sơn+Hỷ 100fr, Ðoàn Thị Thuận 50fr, Emondts 40fr, Goletto Francis 50fr, H Ha Dall’Agnol Lam 50fr, Ha Duc Lai 30fr, Hà Hiếu Huê 50fr, Ha Luong 90fr, Hà Mỹ Linh 50fr, Heilinger Kim Chi 20fr, Hien Campioli Lo 100fr, Hien Campioli Lo 20fr, Hồ Ðỗ Thuyên+Thủy 100fr, Hoang Lu My Khoan 50fr, Hứa Phát Hụê 100fr, Huong Dao 12fr, Huynh Hiep 100fr, Huỳnh Tất Ngọc 30fr, Huynh tuyet Ngoc 40fr, Huỳnh Văn Hồng+Tâm 200fr, Khá+Hải 100fr, Kim Anh Phu 50€, Kim Hải 200fr, Kong Tăng Kim Nguyệt 50fr, Lâm Cẩm Hà 40fr, L Lâm Mỹ Hà 100fr, Lam Ngoc Lan 50fr, Lâm Thoại Tường 20fr, Lâm Văn Chia 50fr, Lan Thi Sayla 50fr, Lê Bích Ngọc 20fr, Lê Đình Rơi 50fr, Lê Kim Anh 50fr, Le Quyet Thang 50fr, Lê Văn Ơn 20fr, Luong Ha 90fr, Luong Ha 90fr, Luong Ha 90fr, Lương Hà 90fr, Lưu Gia Trinh 50fr, Lưu Trần Nhung 50fr, Lưu Tú Phong 50fr, Luyện Song Minh 100fr, Lý Hồng Chương 100fr, Lý Hồng Nhi 100 fr, Lý Hồng Nhung 100fr, Lý Hy 200fr, Lý Nghĩa 100fr, Lý Pham Thi Hai 50fr, Lý Phong 200fr, M Mai Brenken 50fr, Mỹ Kiến, Mỹ Uyên, N New Asia Market AG 500fr, New Asia Market AG 500fr, New Asia Market AG 500fr, Ngọc Hòa 50fr, Nguyễn Bùi Thị Thắm 50fr, Nguyễn Bùi Thị Thắm 100fr, Nguyễn Cương Đinh 30fr, Nguyen Cuong Dinh30fr, Nguyễn Dinh Cuong 30fr, Nguyễn Dinh Cuong 30fr, Nguyễn Hồng 50fr, Nguyễn Kim Hai 100fr, Nguyễn Kim Thanh 600fr, Nguyễn Ngoc Hùng 50fr, Nguyễn Phung My 50fr, Nguyễn Quoc văn 20fr, Nguyễn Thái Chủng 20fr, Nguyễn Thanh Lam 30fr, Nguyễn thị Hiếu 100fr, Nguyễn thị Hiếu 50fr, Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30fr, Nguyễn Thi Minh Ngoc 50fr, Nguyễn Thi Ngan 100fr, Nguyễn Thị Nghĩa 100fr, Nguyễn thi Phung 50fr, Nguyễn Thị Sáu+Trần Thị Hồng Phượng 100fr, Nguyễn Thị Xuân 20fr, Nguyễn Trần Lệ Hoa 30fr, Nguyễn văn Hồng 100fr, Nguyễn văn Long 30fr, Nguyễn văn Ly 50fr, Phạm Lâm Anh 30fr, P Pham Ngoc Bouasary 40fr, Phạm Nguyễn Tiến Tâm 50fr, Phạm Phú Ðức 30fr, Phạm Phú Văn 20fr, Phan Kaufmann Phuong 50fr, Phan Kaufmann Phuong 50fr, Phan Kaufmann Phuong 50fr, Phan Kaufmann Phương 50fr, Phan Ngoc Vinh 30fr, Phan Thị Lượng 30fr, Phan Văn Phúc 100fr, Quách thị Hồng Phúc 20fr, S San Tu Hien 200fr, Sanh Sự+An Nhiên 30fr, Schellenbey Nguyễn Mỹ Nga 50fr, Schicht 100fr, Sư Cô Ðàm Thính 120fr, T Ta Kim Dung 50fr, Tạ Tô Hà 50fr, Tấn+Anh Thư 50fr, Thai Jay+Thai Thiery 100fr, Thai+Frurer 40fr, Thái Văn Dũng 50fr, Thân Thị Tố Oanh 100fr, Thi 30fr, Thương 20fr, To Ly Duc 50fr, Trac Hy De Duyen 30fr, Trần Bích Nhung 50fr, Trần Đức Vinh 50fr, Trần Hiền 50fr, Trần Hoa 40fr, Trần Khôn Mậu 20fr, Trần Nam 50fr, Tran Nguyen Le Thuy 50fr, Tran Nguyễn Thi Ly 50fr, Trần Quốc Thắng 20fr, Trần Sin 20fr, Trần Thị Kim Loan 50fr, Tran Thi Mai 20fr, Trần thị Yến 50fr, Trần Vũ Hòa Hồng 30fr, Triệu Thanh Lan 10fr, Triệu Thanh Lan 20fr, Trieu Thi Chu 98.75fr, Truong văn Khâm 50fr, Trương Văn Khâm 50fr, V V.L Chau Huynh 50fr, Vĩ Chung 20fr, Võ Thị Thu Nguyệt 200fr, Võ Văn Thắng 200fr, Vương Văn Phong 100fr, Wong Lương Kiến Trăng 100fr, Yến 20fr.

ĐỊNH KỲ: Casanova Robin, Sheryl,Dacyl 180fr, New Asia Market AG 500fr, Lý Vĩ Dân (6 tháng) 60fr,  Nguyễn Dinh Cuong 30fr, Nguyễn Thị Bảy 240fr, Nguyễn Thị Thảo 240fr, Nguyễn Trần Lệ Hoa 120fr, Sư Cô Ðàm Thính (2 tháng) 40fr, Võ Mai Liên (5 tháng) 100fr.

SỬA CHÙA: Châu Kim Dung 1000fr, Do Thai Phen 50fr, Do Thai Vinh 50fr, Quach Thi Ky 50fr, SC Dam Thinh 300fr,

TRAI TĂNG: Ðoàn Thị Thuận 50fr, Lê Anh Tuấn 110fr, Trần Vũ Hòa Hồng 40fr.


BÁT QUAN TRAI: Ẩn danh 30fr, Bich Nhung 50fr, Diệu Độ 50fr, Dieu Hien 50fr, Diệu Hòa 50fr, Diệu Hương 40fr, Diệu Khai 10 eka check, Diệu Linh 50fr, Diệu Linh 50fr, Diệu Ngọc 50fr, Dieu Nhan 120fr, Diệu Nhẫn 50fr, Diệu Nhẫn 50fr, Diệu Quang 50fr, Dieu Thai 50fr, Diệu Thái 50fr, Diệu Thanh 30fr, Dieu Thanh 40fr, Diệu Thành 50fr, Diệu Thiện 50fr, Diệu Tường 50fr, Đồng Thanh 100fr, Đồng Tuệ 50fr, GĐ Diệu Chơn 50fr, GĐ Diệu Chơn 80fr, Huệ Từ 50fr, Huỳnh Liên Tuấn Nguyệt 200fr, Lý Nghĩa 50fr, Ly Phong 50fr, Nguyên Chiếu 50fr, Nguyên Phúc 50fr, Nguyễn Thi Hieu 50fr, Nhuận Huệ 50fr, Nhuận Pháp 50fr, Phạm Văn Duy 100fr, Phước Thiện 50fr, SC Dam Thinh 50fr, Tắc Bình 30fr, Tac Binh 50fr, Tắc Bình Nấu ăn khóa tu Tịnh Độ, Tắc Tâm 50fr, Thien Duyen 50fr, Thiện Quang 30fr, Tịnh Ngọc 20fr, Vu Thi Ngoc Hoat 50fr.


ĐÚC CHUÔNG CHÙA BẢO TỊNH VN: Ẩn danh 20fr, Anh Quyen Chi Nguyet 1000fr, Bruno Mararza 50fr, Chau Dat Phat 100fr, Dieu Nhan 100fr, Dieu Thanh 20fr, GD Casanova 100fr, GD Lê Anh Tuan 50fr, GD Ly Phong 500fr, Heilinger Kim Chi 20fr, Huynh Quoc Thien 200fr, Huynh Thi Xuan Thao 100fr, Huynh Thuy An 150fr, Lê Floris Minh Trí 50fr, Ng Thi Hieu 50fr, Nguyen Phuc 40fr, Nguyễn thị Dễ 100fr, Nguyễn Tran Thi Huong 100fr, SC Đàm Thính 50fr, SC Nhu Minh 50fr, Tac Ngo 30fr, Tac Nguyet 20fr, Thach thi Sayla 50fr, Thien Minh 20fr, Tong Nguyet Ai 50fr, Tran Thanh Giang 50fr, Tran Van Tinh 120fr, Vuong van Phong 100fr.

 

THỰC PHẨM: Lê Thị Mai cúng dường 1 thùng áo tràng, Nguyễn thị Tuyết cúng dường 10 chai sữa đậu nành.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.