DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 05-07.2009

TAM BẢO: Ẩn Danh 100fr, Ẩn Danh 100fr, Ẩn Danh 10fr, Ẩn Danh 20€, Ẩn Danh 20fr, ẩn Danh 20fr, Ẩn Danh 50fr, Ẩn Danh 50fr, Án Nhiên 20fr, Anh Chị Tưòng 200fr, Bùi Trương Thanh Thủy 10fr, Châu Hồng Bạch 10fr, Châu Ngọc Ánh 10fr, Châu Ngọc Ánh 30fr, Châu Ngọc Ánh 40fr, Châu Ngọc Quang 20fr, Châu Ngọc Quang 30fr, Châu Thị Phụng 10fr, Chi 100€, Chị Thảo 40fr, Christian Frury Thi Nhựt 50fr, Chung bạch Mai 50fr, Công Tằng Kim Nguyệt 50fr, Cung Lê Thị Hồng Hạnh 50fr, Ðàm Hoa 50fr, Ðặng Bạch Yến Thu 50fr, Diệp Quốc Sĩ 60fr, Diệt Trần Thanh 50fr, Diệu Tâm 10€, Diệu Thanh 30fr, Ðinh Ngọc Quý 50€, Ðỗ Võ Thị Hỷ 50fr, Ðoàn thị Diễm 20fr, Ðường Hải Long 50fr, Dương Ngọc Phát 20fr, GÐ Laport Rene 100fr, Goletto Francis 50fr, Hà Ðức Lai 30fr, Hà Dũng Kỳ 20fr, Hà Luật 615fr, Hà Mạng Kỳ 20fr, Hà Thiếu Huê 50fr, Hải Văn Dũng 30fr, Hạnh &Hoàng 30€, Hiếu 20fr, Huệ Từ 80fr, Hùng Trương Liên 100fr, Huỳnh Kim Nghi 100fr, Huỳnh Toàn Ðức 50fr, Kauer Trần 50fr, Khả Hải 60fr, Kim Chi Châu 20fr, Kỳ Mậu Kiết 100fr, La Quốc Anh Tuấn 50fr, Lâm Hồng Kiên 50fr, Lâm văn Chia 50fr, Lan Tuấn 80fr, Lê Anh Tuấn 50fr, Lê Ngọc Bích 20fr, Lê thị Son 20fr, Liên20€, Lương Hà 60fr, Lương Hà 60fr, Lương văn Bảy 50fr, Lưu Trần Dung 100fr, Luyện Song Minh 50fr, Luyện song Minh100fr, Lý Nghiã 50fr, Lý Phạm Thị Hai 50fr, Lý Phong 50fr, Lý Tấn Nhị Tài 50fr, Nga Hùng 120fr, Nghiã Cung 30fr, Ngô Văn Lý 50fr, Ngọc Vinh Lê 20fr, Nguyễn Chiêu Lệ 100fr, Nguyễn đình Cương 20fr, Nguyễn Ðinh Cường 20fr, Nguyễn Mùi Chinh30fr, Nguyễn Ngọc Hưng 50fr, Nguyễn Ngọc Thoa 30fr, Nguyễn Như Sơn 50fr, Nguyễn Thị Cẩm Vân 20fr, Nguyễn Thi Dễ 30fr, Nguyễn thị Nhung 50fr, Nguyễn Thị Phụng 200fr, Nguyễn Thị Thanh Thảo 20fr, Nguyễn Văn Anh 50fr, Nguyễn văn Hùng 100fr, Nguyễn Văn Thắng 40fr, Nguyệt Thanh 50fr, Phạm Lê Thị Liên 40fr, Pham Ngọc Bala Sary 120fr, Phạm Nguyễn Tiến Tâm 50fr, Phạm Phú Ðức 20fr, Phạm Phú Ðức 20fr, Phạm Phú Khánh 20fr, Phạm Phú Thìn 20fr Thái Thị Minh 30fr, Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Thị Thanh Tùng 50fr, Phạm vạm văn Thân 20fr, Phạm Văn trí 50fr, Phan Lê Thị Liên 40fr, Phan Ngọc Vinh 40fr, Phan Nguyễn Dung 40fr, Phan Thoảng 30fr, Phan Văn Thân 25fr, Phùng Nhị Mụi 50fr, Quách Thu Anh 20€, Tạ huỳnh Phương 50fr, Tắc Ngộ 100fr, Tắc Ngộ 50fr, Taing Hoslang Sieng 99.90fr, Thái 50€, Thái Steinmann Jay 40fr, Thiều Ngọc tân 50fr, Thu Hương Quý 60fr, Thủy Hồng 100fr, Tô Ly Ðức 50fr, Trác Hỷ Ðệ 30fr, Trần Chí Kiệt 40fr, Trần Hiền 50fr, Trần hiếu Ðạo 20fr, Trần Hữu Lễ 50fr, Trần Hửu Nhạc 50fr, Trần hửu Nhạc 60fr, Trần khôn Mậu 20fr, Trần Ngọc Anh 50fr, Trần Nguyễn Lệ Thủy 50fr, Trần Phương 100fr, Trần quách Lan Phương 100fr, Trần Thị Cân 20fr, Trần Thị Thanh Thủy 50fr, Trần Thị Trang 50fr, Trần Thị Tú Anh 10€, Trần thùy Trang 100fr, Trần Tuấn 50fr, Trần Tuấn 50fr, Trần văn Phú 50fr, Trần văn Tâm 50fr, Trần Vũ Cẩm Hồng 50fr, Tri Lê 50fr, Trịnh Thị lan 40fr, Từ Ðại Bàn 40fr, Văn Nghiã 100fr, Võ Ðức Duy 30fr, Võ Văn Chánh 50fr, Vũ Ðức Hùng 30fr, Vũ Ngọc Hoạt 30fr, Vũ Văn Bé 15fr, Wolleb Nhung 50fr.

ÐỊNH KỲ : Bùi Trương Thanh Thủy 240fr, Diệu Quang 120fr, Hà Thiếu Huê 240fr, Lưu Huỳnh Nghệ & Thu Lan 200fr, Mã Thị Mỹ Hạnh 300fr, Nhuận Tâm, Nhuận Thông, Nhuận Từ 180fr, Nguyễn Thế Chủng 240fr, Nguyễn Thu Thảo 240fr, Nguyễn Văn Phú 120fr, Nhuận Phúc, Oswald J Brülhart Bùi 200fr, SC Như Minh 120fr, Tạ Tô Hà 240fr, Tất lưu Khoan 240fr, Thái Thị Minh 120fr.

TRAI TĂNG : Ẩn Danh 100fr, Bùi Trương Thanh Thủy 50fr, Châu Ngọc Ánh 10fr, Chị Thảo 10fr, Chơn Nguyện Pháp 10€, Ðỗ Thị Cảnh 50€, Hà Thiếu Huê 50fr,Nguyễn Hai Thanh Tùng 30fr, Phan Văn Thân 25fr, Trần Thị Cân 20fr, Vũ Văn Bé 15fr, Vương Thị Huệ 100fr.

THỰC PHẨM: Trần Thùy Trang.  Ðồ Chay Trai tăng, Châu Ngọc Quang 40fr,Trần Ngọc Anh 1 mâm bánh bao Chỉ, Diệu Nhẫn Bánh Bao, bánh da lợn,bánh Cam,bánh xu xê,Tắc Bình Bông cúng Phật đản, Oswald Brühart 1 bao gao,1 thùng dầu,1 chai xì dầu

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.