DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỪ THÁNG 01-04.2012

TAM BẢO:  Cao Phương 50fr, Casanova Bruno 50fr, Christian Flury 50fr, Cung Nghĩa 50fr, Cuong Dinh Nguyễn 20fr, Đặng Bạch Yến 50fr, Đặng Bạch Yến 50fr, Đặng Lạc 50fr, Đặng thi Triem 50fr, Đặng văn Bút 30fr, Đặng Văn Bút 50fr, Đặng Văn Hồng 20fr, Diệu Bình 20€, Đinh Thị Liên 20fr, Đinh Văn Được 30fr, Đổ Quyên Nguyễn 100fr, Đỗ Trí Dũng 20fr, Đoàn Mai 50fr, Dương Lương Hồng 50fr, Fa. Simon Frank 50fr, Gip Tú Hương 50fr, Goletto Francis 50fr, Hà Dall’agnol-Lam 50fr, Hà Đức Lai 30fr, Hà Dũng kỳ 50fr, Hà Lương 60fr, Hiền Campiolilo 20fr, Hồ Minh Thọ 30fr, Hoan Lu Mỹ Khoan 50fr, Hội Đặng 20fr, Hương Minh Thanh20fr, Huỳnh Chấn Hải 20fr, Huỳnh Kim 20fr, Huỳnh Thị Thu 50fr, Huỳnh Tuyết Ngọc 40fr, Isa Grander 20fr, Kim Hải Nguyễn 200fr, Kim Thoa 47.50€, Kỳ Mậu Kiết 100fr, La Đức Vọng 50fr, Lâm ly Tinh 10fr, Lâm Ngọc Lan 50fr, Lâm Tân 50fr, Lâm Thị Sayla 100fr, Lâm Văn Chia 50fr, Lâm Văn Thuận 50fr, Lê Anh Thư Brunner 50fr, Lê Anh Tuấn 50fr, Lê Bạch Thanh Hoa 20fr, Lê Đình Rơi 50fr, Lê Thanh Tâm 50fr, Le Thi Son 50fr, Liên 40fr, Lo Alo 20fr, Luong Ha 60fr, Lương Hà 60fr, Lương Thị Liên 50fr, Lưu Tiêu Khanh 40fr, Lưu Tú Linh 50fr, Lưu Tú Phong 100fr, Ly Kuann 30fr, Lý Nghĩa 100fr, Lý Nguyên Phi 20fr, Lý Phạm Nhị Tài 50fr, Lý Tấn Nhị Tài 50fr, Lý Thành Nghĩa 50fr, Lý Thị keo 100fr, Lý Thiếu Linh 200fr, Lý Tố Uyên 50fr, Lý Vang Sang 50fr, Mai Brenken 50fr, New Asia Maket AG 500fr, New Asia Market AG 500fr, Nguyễn cát Hữu 50fr, Nguyễn Dinh Cuong 20fr, Nguyễn Hai Thanh Tùng 50fr, Nguyễn Lệ Hằng 50fr, Nguyễn Linh 30fr, Nguyễn Minh Hải 20fr, Nguyễn Minh Hiển 50fr, Nguyễn Mộng Thu & Nhan 100fr, Nguyễn Ngọc Hưng 100fr, Nguyễn Q Van 20fr, Nguyễn Thi Dep 20fr, Nguyễn Thị Hà 100fr, Nguyễn Thị minh Ngọc 50fr, Nguyễn Thị Nhung 30fr, Nguyễn Thị Nhựt & A Phúc 50fr, Nguyễn Thị Quý 30fr, Nguyễn Thị Vân 50fr, Nguyễn Thùy Huppi 30fr, Nguyễn Trang Thy 45fr, Nguyễn Văn Báu 25fr, Nguyễn Văn Hương 50fr, Nghia Cung 50fr, Ngô Thị Cẩm 70fr, Ngo Thi Dung 50fr, Nguyễn Ngọc Huệ 100fr, Nguyễn Phụng Mỹ 50fr, Nhan Mười Tú 20fr, Phạm Phú Đức 30fr, Phạm Phú khánh 20fr, Phạm Phú Văn 20fr, Phạm Thị Chung 100fr, Phạm Thị Duyên 50fr, Phạm Thị Thới 50fr, Pham Thị Ty 20fr, Phan Kaufmann 200fr, Phan Lầu Nhì Muối 20fr, Phan Ngọc Hương 50fr, Phan Ngọc Vinh 30fr, Phan Văn Phúc 50fr, Quách Thu Anh 50€, Schnellenberg My Nga 50fr, Son Nguyễn 50fr, Tạ Phuong 50fr, Tám 50fr, Tám Huỳnh 20fr, Tâm Vân 50fr, Tăng Giúp Hỷ 50€, Tang luong Danh 50fr, Thái văn Dũng 20fr, Tô Đức 50fr, To Ngoc Ánh 30fr, Torsten Schicht 30fr, Trạc Hy Để 30fr, Trần Chí Kiệt 50fr, Trần Đạt Lập 20fr, Trần Đức Minh 50fr, Trần Đức Vinh 50fr, Trần Duy Tùng 50€., Trần Khôn Mậu 20fr, Trần Lương Thị Lâm 40fr, Trần Nguyễn Lê Thuy 50fr, Trần Ngọc Huệ 100fr, Trần Quốc Đạt 50fr, Trần Quốc Thắng 20fr, Trần Thị Kim dung 30fr, Trần Thị kim Loan 100fr, Trần Thị Mai 20fr, Trần Thị Thu Thủy 50fr, Trần Thị Yến 30fr, Trần Tuấn 20fr, Trần Văn Cổn 20fr, Trần Văn Phú 40fr, Trần Văn Thông 50fr, Trịnh Văn Cuong 100fr, Trương Tú Bích 50fr, Trương Tú Bích 50fr, Trương Tú Mỹ 50fr, Trương Văn Kham 50fr, V Nan 10fr, VL Châu Huỳnh 30fr, vô danh 10fr, Vô Danh 20fr, Vô Danh 20fr, vô Danh 30fr, Vô Danh 50fr, Vô Danh 50fr, vô Danh 50fr, Võ Văn Chánh 50fr, Võ Văn Dũng 100fr, Võ Văn Thắng 3100fr, Vũ Đức Toàn 50fr.

ĐỊNH KỲ:  Casanova Diệu Thái 120fr, Đàm Thính 100fr, Diệu Nhẫn 120fr, Đỗ Thị Tuyết Lan 480fr, Fa.Huỳnh Quốc Hoa Chi 300fr, Hà Thiếu Huê 260fr, Huệ Nguyên 240fr, Huynh truong Lien 200fr, Lê Anh Tuấn 120fr, Lê Thị Hồng Hạnh 120fr., Lý 240fr, Lý Minh Hảo 240fr, Lý Phong 600fr, Lý Văn Muối 240fr, Mã Thị Hạnh 240fr, New Asia Market AG 500fr, Nguyễn Thị Nhung 120fr, Ngọc Hòa 120fr, Phan Văn Phúc 240fr, Thái Thị Minh 120fr, Thái Văn Dũng 120fr, Trần Nguyệt Thanh 200fr, Trần Thị Kim Loan 100fr, Trần Văn Phú 120fr, Từ Đại Bàn 40fr, Trần Thiện Phước 60fr.

SỬA CHÙA: Bích Nhung 30fr, Chen Lương 50fr, Diệu Linh 300fr, Đặng Bạch Yến 1000fr, Đinh Thị Thấm & Bùi Anh Tuấn 500fr, Hồ Thị Mai Thu 50€, Hồ Thị Thu Thủy 50€, Huỳnh Văn Hồng 200fr, Lương Cang 500fr, Lương Thị Hải 50€, Nguyễn Hữu Trung 50€, Nguyễn Thị Hồng 20€, Nguyễn Thị Hồng Vân 20€, Phạm Phú Đức 2000fr, Phạm Phú Văn 200fr, Phan Văn Phúc 300fr, Tăng Lương Danh 20fr, Trinh lương Tài Để 200fr, Trương Thị Thu Hương 20€, Viên Bảo 600fr, Vũ Ngoc Hoạt 50fr, Wong minh Te-Nu 200fr.

THỰC PHẨM: GĐ Trần Văn Tâm cúng dường 7 thùng thực phẩm khô, Hoàng Thị Savance 2 bao gạo, New Asia Nam cúng 10 bao nếp, 100 kg lá chuối, 3 thúng cải mặn, 4 thùng đậu xanh, 2 thùng bột năng, 2 thùng bột gạo, 2 thùng bột nếp, 1 thùng mè, 1 thùng đậu, 6 thùng nước dừa hộp, 4 gói dừa bột, 1 gói nếm mèo, 1 túi bột dừa khô 30 bịch, 4 bao gạo,  Owahl Brülhart 1 bao gạo, 1 chai xi dầu.

Chúng tôi thành tâm tán thán công đức của tất cả quí vị Phật tử xa gần đã phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật và công quả để duy trì phát huy ngôi Tam Bảo Chùa Trí Thủ lâu dài. Nguyện cầu Mười Phương Chư Phật chứng minh gia hộ đến toàn thể quý quyến cùng bà con được nhiều phước đức an lạc.