Điều Hành


HT. Thích Quảng Hiền

Trụ Trì Chùa Trí Thủ
Kiêm Hội Trưởng

avatar-thich-quang-hien
Lương Văn Vị

Phó hội trưởng Chùa Trí Thủ

Junkerbifangstrasse 7
4800 Zofingen
Tel. +41 79 701 97 90

Nguyễn Nhân Mỹ Thuyền

Thủ Quỹ

Bachtobel 3A
9542 Münchwilen
Tel. +41 76 380 62 72

Nguyễn Thanh Đức

Thư Ký

Bachtobel 3A
9542 Münchwilen
Tel. +41 76 699 39 89

Trần Kim Hạ

Trưởng ban trai soạn

Junkerbifangstrasse 7
4800 Zofingen
Tel. +41 79 334 91 35

Lê Thanh Tâm

Trưởng ban Khánh Tiết

Hofacherstrasse 10A
5443 Niederrohrdorf
Tel. +41 79 477 74 16

La Quốc Anh Tuấn

Trưởng thiết lập trình Web pagodetrithu.ch

Im Breitenacker 6
3122 Kehrsatz
Tel. +41 78 716 19 99