Jahresprogramm

Mỗi chủ nhật hằng tuần tại chùa đều có lạy kinh Pháp Hoa kính mời tham dự

Để tiện cho việc gởi thư bớt tốn tiền tem xin mỗi nhà cho Chùa một địa chỉ Email
Thành thật cảm ơn. Trang Web: www.pagodetrithu.ch, Email: pagodetrithu@gmail.com

Jahr 2023

Ngày Thời Gian Programm
21.01.2023 22.30 Lễ giao thừa Vía Phật Di lặc mừng xuân Quý Mão
22.01.2023 10.30 Mồng 1 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Nâm Mới
23.01.2023 10.30 Mồng 2 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Năm Mới
28.01.2023 10.30 Khai đàn Dược Sư Cầu an giải hạn đốt nến cúng Phật
04.02.2023 15.00 Văn Nghệ mừng xuân Quý Mão ở hội trường Stadhalle Olten.
Mở cửa lúc 15 giờ Ca sĩ Lê Dung, Hồng Mai, Lucky Lê, Thanh Thuý, Aaron
Lê, Thành Công, Ban Vũ Lyon. Có nhiều món ăn quê hương thuần tuý Việt
Nam sẽ khiến quý vị được hài lòng vào cửa tự do xin vui lòng ủng hộ.
11.02.2023 10.30 Lễ thượng nguyên Rằm tháng giêng cầu an giải hạn
25.02.2023 09.00 Khoá tu Niệm Phật do Phật tử Giác Tiến hướng dẫn
05.03.2023 10.30 Lễ Vía Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
11.03.2023 10.30 Lễ Via Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
01.04.2023 10.00 Khoá tu tuổi trẻ tiếng Đức TT Thích Hạnh Giới hướng dẫn 1
08.04.2023 10.00 Tu Bát Quan Trai GĐPT TT Thích Thông Trí hướng dẫn
12.05.2023 09.00 Ngày Hội nghị tôn giáo phục vụ hòa bình tự do và nhân quyền 09h00 đến
17h00 tại hội trường Zentrum Bruder Klaus, Biel
20.05,2023 10.00 Khoá tu Niêm Phật HT Thích Quảng Hiền hướng dẫn
03.06,2023 10.00 Đại lễ Phật Đản 2567 hội trường Sekundarstufe
17.06.2023 10.00 Khoá tu tuổi trẻ tiếng Đức Sư Cô Thích Nữ Chân Đàn hướng dẫn
08.07.2023 10.00 Tu Bát Quan Trai Sư Cô Thích Nữ Tịnh Nghiệp hướng dẫn
24.07.2023 Khoá Tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 34 tại Pháp
05.08.2023 10.00 Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hội trường Sekundarstufe
16.09.2023 15.00 Tết Trung Thu Nhi Đồng hội trường Sekundarstufe
23.09.2023 09.00 Khoá tu Niệm Phật nhóm Phật tử Giác Tiến thực hiện
21.10.2023 10.00 Tu Bát Quan Trai TT Thích Thông Trí hướng dẫn
29.10.2023 10.00 Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
11.11.2023 10.00 Khoá tu tuổi trẻ tiếng Đức TT Thích Hạnh Hoà hướng dẫn
22.11.2023 10.30 Kỵ Tổ Liễu Quán (Chư Tăng Ni Âu Châu về tham dự)
25.11.2023 10.00 Ban Hộ Trì họp bàn chương trình tết 2024
02.12.2023 10.00 Tu Bát Quan Trai TT Thích Hoằng Khai hướng dẫn
16.12.2023 10.00 Tụng Kinh Địa Tạng cúng Chư hương linh
30.12.2023 10.00 Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

Jahr 2022

Ngày Thời Gian Programm
31.01.2022 22.30 Lễ giao thừa Vía Phật Di lặc mừng xuân Nhâm Dần
01.02.2022 10.00 Mồng 1 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Nâm Mới
02.02.2022 10.00 Mồng 2 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Năm Mới
05.02.2022 10.00 Mồng 5 Cầu an đầu năm. Chúc Mừng Năm Mới
06.02.2022 10.00 Khai đàn Dược Sư Cầu an đốt nến cúng Phật 10.00
19.02.2022 10.00 Rằm tháng giêng Lễ Thượng Nguyên Cầu an giải hạn
17.03.2022 10.30 Lễ Vía Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
19.03.2022 09.30 Khoá tu Niệm Phật do Phật tử Giác Tiến hướng dẫn
20.03.2022 10.30 Lễ Via Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
23.04.2022 09.30 Tu Bát Quan Trai HT Thích Quảng Hiền hướng dẫn
14.05.2022 10.00 Đại lễ Phật Đản 2566 hội trường Sekundarstufe
25.06.2022 09.30 Khoá tu Niệm Phật do Phật tử Giác Tiến hướng dẫn
02.07.2022 10.00 Khoá tu niệm Phật Đại Đức Thích Hạnh Giới hướng dẫn
15-24.07.22   Khoá Tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 33 tại Pháp
13.08.2022 10.00 Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu hội trường Sekundarstufe
24.09.2022 15.00 Tết Trung Thu Nhi Đồng hội trường Sekundarstufe
16.10.2022 10.30 Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
29.10.2022 09.30 Tu Bát Quan Trai TT Thích Thông Trí hướng dẫn
12.11.2022 09.30 Khoá tu Niệm Phật do Phật tử Giác Tiến hướng dẫn
20.11.2022 10.00 Lễ Vía Đức Phật Dược Sư
26.11.2022 10.00 Ban Hộ Trì họp bàn chương trình tết 2023
10.12.2022 09.30 Tu Bát Quan Trai TT Thích Hoằng Khai hướng dẫn
11.12.2022 10.00 Tụng Kinh Địa Tạng cúng Chư hương linh
31.12.2022 10.30 Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

Jahr 2021

Ngày Thời Gian Programm
11.02.2021 23.00 Lễ giao thừa Vía Phật Di Lặc Mừng xuân Tân Sửu 2021
12.02.2021 11.00 Mồng 1 Cầu an đầu năm cúng chư hương linh thờ tại chùa
13.02.2021 11.00 Mồng 2 Cầu an đầu năm cúng chư hương linh thờ tại chùa
14.02.2021 11.00 Mồng 3 Cầu an đầu năm cúng chư hương linh thờ tại chùa
27.02.2021 11.00 Lễ Thượng Nguyên RẰM THÁNG GIÊNG Cầu an giải hạn
20.03.2021 11.00 Vía Phật THÍCH CA xuất gia
27.03.2021 11.00 Vía Phật THÍCH CA nhập niết bàn
31.03.2021 11.00 Vía QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
15.05.2021 10.30 Đại lễ Phật Đản 2565 ở hội trường Sekundarstufe
26.06.2021 10.00 Tu Bát Quan Trai Thượng Toạ Thích Thông Trí hướng dẫn
28.07.2021 10.00 Lễ Vía Quán Âm Bồ Tát( 19.06 AL )
21.08.2021 10.30 Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu ở hội trường Sekundarstufe
11.09.2021 15.00 Tết Trung Thu Nhi Đồng ở hội trường Sekundarstufe
27.11.2021 10.00 Ban Hộ Trì họp bàn chương trình Tết 2022
18.12.2021 10.00 Tu Bát Quan Trai Thương Tọa Hoằng Khai
19.12.2021 10.30 Tụng Kinh Địa Tạng những vị có thờ Linh tại chùa

Nam mô A Di Đà Phật