Bài Viết mới nhất

Thông tin mới nhất

Phật Đản Sinh 2022


Tham dự khóa tụng kinh Lương Hoàng Sám

Kính gởi : Qúy Phật tử xa gần.

Để tạo nhơn duyên tu tập vun trồng cội phúc cho bản thân và gia đình, trong thời gian sắp tới từ 15 đến 18 tháng 04 năm 2022 (lễ Ostern). Chùa sẽ có tổ chức tụng bộ kinh Lương Hoàng Sám . Kính mời qúy vị nào muốn tham dự xin hãy ghi tên để biết số người tiện sắp xếp phòng ốc và mua thực phẩm trong suốt khóa tu tập.


Thời khóa được bắt đầu lúc 10.00 giờ ngày 15.04.2022.
Kính chúc qúy vị cùng gia quyến sức khỏe dồi dào thân tâm an lạc,vạn sự kiết tường.

HT. Thích Quảng Hiền

Zollikofen,May 19, 2022

Tâm Thư
Kêu gọi trợ giúp nhân dân Ukraina tị nạn


bản đồ đến Chùa Trí Thủ